Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 30.03.2022

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 30.03.2022
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 30.03.2022

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 141/25.03.2022 privind convocarea consiliului local in sedinta extraordinara in data de 30.03.2022 - vizualizeaza

Dispozitia nr.150 din 30.03.2022 privind suplimentarea proiectului Ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Tămășeni din data de 30.03.2022 convocată prin Dispozitia nr.141/25.03.2021 - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a temei de proiectare aferente investiției,,Extindere sistem de supraveghere video stradal comuna Tămășeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investitiei și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Amenajare teren de sport,sat Tămășeni, com.Tămășeni, județul Neamț" - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea inlocuirii anexei la HCL nr.99 din 26.11.2021 privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea Unității Administrativ Teritoriale comuna Tămășeni,județul Neamț pentru RCS&RDS SA în vederea instalării,intreținerii,înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al Comunei Tămășeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr. 76 din 22.11.2019 privind modificarea și completarea H.C.L. nr.21 din 16.09.2010 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei TĂMĂŞENI , județul Neamț - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ,,Aqua Neamț,, în vederea exercitării votului - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de concesiune - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.03.2022

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 30.03.2022

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 30.03.2022 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 15/30.03.2022 privind aprobarea Notei conceptuale și a temei de proiectare aferente investiției,,Extindere sistem de supraveghere video stradal comuna Tămășeni - vizualizeaza

HCL 16/30.03.2022 privind aprobarea realizării investitiei și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Amenajare teren de sport,satTămășeni,com.Tămășeni, județul Neamț" - vizualizeaza

HCL 17/30.03.2022 privind aprobarea inlocuirii anexei la HCL nr.99 din 26.11.2021 privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea Unității Administrativ Teritoriale comuna Tămășeni,județul Neamț pentru RCS&RDS SA în vederea instalării,intreținerii,înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora - vizualizeaza

HCL 18/30.03.2022 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al Comunei Tămășeni - vizualizeaza

HCL 19/30.03.2022 privind privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr. 76 din 22.11.2019 privind modificarea și completarea H.C.L. nr.21 din 16.09.2010 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei TĂMĂŞENI , județul Neamț - vizualizeaza

HCL 20/30.03.2022 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ,,Aqua Neamț,, în vederea exercitării votului - vizualizeaza

HCL 21/30.03.2022 privind incetarea unui contract de concesiune - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter