Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 28.07.2023

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 28.07.2023
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința extraordinară din data de 28.07.2023

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 324/27.07.2023 privind  convocarea  Consiliului Local al  comunei Tămășeni în ședință  extraordinara - vizualizeaza


PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii "Reabilitare moderata a cladirii C1 a Scolii Profesionale Adjudeni", aprobat pentru finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, Componenta 10 - Fondul Local, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI DIN DATA DE 28.07.2023

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 28.07.2023

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 28.07.2023 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 49/28.07.2023 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii "Reabilitare moderata a cladirii C1 a Scolii Profesionale Adjudeni", aprobat pentru finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, Componenta 10 - Fondul Local, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter