Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 07.03.2023

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 07.03.2023
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința extraordinară din data de 07.03.2023

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 64/03.03.2022 privind  convocarea  Consiliului Local al  comunei Tămășeni în ședință  extraordinara - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) si Primaria Comunei Tamaseni, judetul Neamt, referitor la colaborarea institutionala in cadrul proiectului "HUB de servicii MMSS-SII MMSS", cod MySMISS 130963 - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tamaseni, la data de 31.12.2022 - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tamaseni pentru anul 2023 si estimarile pe anii 2024-2026 - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea unui acord de parteneriat pentru implementarea proiectului "Dezvoltarea competentelor digitale de baza in cadrul bibliotecilor din judetul Neamt" - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea Studiilor de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectele de extindere a retelei de distributie a energiei electrice in vederea alimentarii cu energie electrica a locuintelor din Comuna Tamaseni, zona Livada, str Trandafirilor si str. Panselutelor, jud Neamt, a contractului de asociere si a contractelor de cofinantare a SC Delgaz Grid SA, in vederea implementarii acestora - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) "PRESTARI SERVICII -HALA SERVICE AUTO" - intravilan loc. Tamaseni, com Tamaseni, jud. Neamt - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita catre SC DELGAZ GRID SA, a terenurilor apartinand domeniului public al comunei Tamaseni aferente investitiei "Modernizare, reabilitare si imbunatatire nivel tensiune in retele de joasa tensiune din gestiunea DelgazGrid Etapa 1, PTA 1 Adjudeni, PTA 2 Adjudeni, PTA 3 Adjudeni, PTA 4 Adjudeni, com. Tamaseni, jud. Neamt" - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de finantare dintre Comuna Tamaseni si Asociatia Memorialul Colectivizarii din Romania - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI DIN DATA DE 07.03.2023

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 07.03.2023

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 07.03.2023 -vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 7/07.03.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) si Primaria Comunei Tamaseni, judetul Neamt, referitor la colaborarea institutionala in cadrul proiectului "HUB de servicii MMSS-SII MMSS", cod MySMISS 130963 - vizualizeaza

HCL 8/07.03.2023 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tamaseni, la data de 31.12.2022 - vizualizeaza

HCL 9/07.03.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamaseni pentru anul 2023 si estimarile pe anii 2024-2026 - vizualizeaza

HCL 10/07.03.2023 privind aprobarea unui acord de parteneriat pentru implementarea proiectului "Dezvoltarea competentelor digitale de baza in cadrul bibliotecilor din judetul Neamt" - vizualizeaza

HCL 11/07.03.2023 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectele de extindere a retelei de distributie a energiei electrice in vederea alimentarii cu energie electrica a locuintelor din Comuna Tamaseni, zona Livada, str Trandafirilor si str. Panselutelor, jud Neamt, a contractului de asociere si a contractelor de cofinantare a SC Delgaz Grid SA, in vederea implementarii acestora - vizualizeaza

HCL 12/07.03.2023 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) "PRESTARI SERVICII -HALA SERVICE AUTO" - intravilan loc. Tamaseni, com Tamaseni, jud. Neamt - vizualizeaza

HCL 13/07.03.2023 privind darea in folosinta gratuita catre SC DELGAZ GRID SA, a terenurilor apartinand domeniului public al comunei Tamaseni aferente investitiei "Modernizare, reabilitare si imbunatatire nivel tensiune in retele de joasa tensiune din gestiunea DelgazGrid Etapa 1, PTA 1 Adjudeni, PTA 2 Adjudeni, PTA 3 Adjudeni, PTA 4 Adjudeni, com. Tamaseni, jud. Neamt" - vizualizeaza

HCL 14/07.03.2023 privind aprobarea contractului de finantare dintre Comuna Tamaseni si Asociatia Memorialul Colectivizarii din Romania - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter