Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 28.09.2021

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 28.09.2021
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 28.09.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 185/28.09.2021 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in data de 21.09.2021 - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Tămășeni ,la data de 30.06.2021 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tămășeni în Consiliile de Administraţie ale unităților de învățământ din comuna Tămășeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentatilor Consiliului Local al comunei Tămășeni în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educatiei în unitățile de învățământ preuniversitar din comuna Tămășeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea casării mijloacelor fixe din patrimoniul comunei Tămășeni - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.09.2021

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 28.09.2021

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 28.09.2021 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 84/28.09.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 - vizualizeaza

HCL 85/28.09.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Tămășeni, la data de 30.06.2021 - vizualizeaza

HCL 86/28.09.2021 privind privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tămășeni în Consiliile de Administraţie ale unităților de învățământ din comuna Tămășeni - vizualizeaza

HCL 87/28.09.2021 privind desemnarea reprezentatilor Consiliului Local al comunei Tămășeni în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educatiei în unitățile de învățământ preuniversitar din comuna Tămășeni - vizualizeaza

HCL 88/28.09.2021 privind aprobarea casării mijloacelor fixe din patrimoniul comunei Tămășeni - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter