Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 14.06.2021

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 14.06.2021
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 14.06.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 122/11.06.2021 privind convocarea consiliului local in sedinta extraordinara in data de 14.06.2021 - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind constatarea încetarii de drept a unui mandat de consilier local și vacantarea locului de consilier local - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Covor asfaltic pe DJ201C, km 3+250 – km 8+575, comuna Tămășeni, județul Neamț” - vizualizeaza

Proiect de hotărare privind numirea persoanei care va tine Registrul de Evidenta a Datoriei Publice Locale si Registrul de Evidenta a Garatiilor Locale - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 14.06.2021

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 14.06.2021

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 14.06.2021 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 59/14.06.2021 privind alegerea unui președinte de ședință - vizualizeaza

HCL 60/14.06.2021 privind constatarea încetarii de drept a unui mandat de consilier local și vacantarea locului de consilier local - vizualizeaza

HCL 61/14.06.2021 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Covor asfaltic pe DJ201C, km 3+250 – km 8+575, comuna Tămășeni, județul Neamț” - vizualizeaza

HCL 62/14.06.2021 privind numirea persoanei care va tine Registrul de Evidenta a Datoriei Publice Locale si Registrul de Evidenta a Garatiilor Locale - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter