Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 31.01.2023

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 31.01.2023
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 31.01.2023

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 20/25.01.2022 privind  convocarea  Consiliului Local al  comunei Tămășeni în ședință  ordinara - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 și a listei de investiții - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC "LOCALSERV COMTAM" SRL - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spațiu în suprafața totală de 21,81 mp proprietate publică a comunei Tămășeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spațiu în suprafața totală de 22,27 mp proprietate publică a comunei Tămășeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spațiu în suprafața totală de 12.00 mp proprietate publică a comunei Tămășeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI DIN DATA DE 31.01.2023

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 31.01.2023

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 31.01.2023 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 1/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 și a listei de investiții - vizualizeaza

HCL 2/31.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC "LOCALSERV COMTAM" SRL - vizualizeaza

HCL 3/31.01.2023 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spațiu în suprafața totală de 21,81 mp proprietate publică a comunei Tămășeni - vizualizeaza

HCL 4/31.01.2023 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spațiu în suprafața totală de 22,27 mp proprietate publică a comunei Tămășeni - vizualizeaza

HCL 5/31.01.2023 privind privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spațiu în suprafața totală de 12.00 mp proprietate publică a comunei Tămășeni - vizualizeaza

HCL 6/31.01.2023 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter