Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 30.04.2020

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 30.04.2020
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 30.04.2020

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023 precum și a listei de investiții

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Anual de actiune pentru serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Comunei Tămășeni pe anul 2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de actiune de interes local ce se vor realiza in anul 2020 de catre beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Proiect de hotarâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Magdici Iosif

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnilor Andrici Iosif și Emilian

Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primăriei comunei Tămășeni pe semestrul II 2019

Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a Registrului agricol al comunei Tămășeni pentru perioada 2020-2024

Proiect de hotarare privind privind aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare aferente investiţiei „Covor asfaltic pe DJ201C, Km 3+250- Km 8+575, în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”


INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI DIN DATA DE 30.04.2020

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 30.04.2020

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 30.04.2020 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 13/30.04.2020 privind aprobarea rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023 precum și A listei de investiții - vizualizeaza

HCL 14/30.04.2020 privind aprobarea Planului Anual de actiune pentru serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Comunei Tămășeni pe anul 2020 vizualizeaza

HCL 15/30.04.2020 privind aprobarea planului de actiune de interes local ce se vor realiza in anul 2020 de catre beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat - vizualizeaza

HCL 16/30.04.2020 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Magdici Iosif - vizualizeaza

HCL 17/30.04.2020 privind acordarea unui ajutor de urgență domnilor Andrici Iosif și Emilian - vizualizeaza

HCL 18/30.04.2020 privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a Registrului agricol al comunei Tămășeni pentru perioada 2020-2024 - vizualizeaza

HCL 19/30.04.2020 privind privind aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare aferente investiţiei „Covor asfaltic pe DJ201C, Km 3+250- Km 8+575, în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ” - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter