Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 26.10.2023

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 26.10.2023
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința ordinară din data de 26.10.2023

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 392/20.10.2023 privind  convocarea  Consiliului Local al  comunei Tămășeni în ședință  ordinara - vizualizeaza

Dispozitia 396/26.10.2023 privind  suplimentarea ordinii de zi a sedintei ordinare a  Consiliului Local al  comunei Tămășeni din data de 26.10.2023 - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămăşeni pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunіtară „AQUA NEAMŢ, în vederea exercitării votului - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI DIN DATA DE 26.10.2023

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 26.10.2023

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 25.09.2023 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

H.C.L. 66/26.10.2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026 - vizualizeaza

H.C.L. 67/26.10.2023 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunіtară „AQUA NEAMŢ, în vederea exercitării votului -vizualizeaza

H.C.L. 68/26.10.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter