Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 16.08.2023

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 16.08.2023
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința extraordinară din data de 16.08.2023

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 335/10.08.2023 privind  convocarea  Consiliului Local al  comunei Tămășeni în ședință  ordinara - vizualizeaza


PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Depunerea jurământului de către domnul Dancă Cătălin -Iosif-consilier local supleant validat prin sentinţa civila nr.288/21.07.2023 a Judecătoriei Roman - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind privind neasumarea responsabilităţii organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor aferente Programului pentru scoli al României si al contractelor/acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative la nivelul Comunei Tamaseni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tămăşeni,la data de 30.06.2023 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămăşeni pentru anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice,organigramei,statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului com.Tămăşeni - vizualizeaza

Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primăriei comunei Tămăşeni pentru semestrul I 2023 - vizualizeaza

Discutarea unei cereri - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI DIN DATA DE 16.08.2023

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 16.08.2023

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 16.08.2023 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 50/16.08.2023 privind privind neasumarea responsabilităţii organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor aferente Programului pentru scoli al României si al contractelor/acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative la nivelul Comunei Tamaseni - vizualizeaza

HCL 51/16.08.2023 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tămăşeni,la data de 30.06.2023 - vizualizeaza

HCL 52/16.08.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămăşeni pentru anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026 - vizualizeaza

HCL 53/16.08.2023 privind aprobarea funcţiilor publice,organigramei,statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului com.Tămăşeni -vizualizeaza

HCL 54/16.08.2023 privind modificarea H.C.L nr. 59 din 20.11.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tămăşeni - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter