Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 31.01.2020

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 31.01.2020
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 31.01.2020

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

PROPUNERI

Propuneri primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotarare privind instituirea taxei de salubrizare incepand cu data de 01.02.2020 pentru persoanele juridice care iși desfășoara activitatea in Comuna Tamaseni judetul Neamt

Proiect de hotarare privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2020 în comuna Tamaseni, jud. Neamt
image

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter