Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 07.03.2022

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 07.03.2022
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 07.03.2022

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 53/01.03.2022 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in data de 07.03.2022 - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și Temei de proiectare aferente investiției "Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Tămășeni,Județul Neamț" - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu ,din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Tămășeni,sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Neamț" -vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al SC LOCALSERV COMTAM SRL - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Tămășeni, judeţul Neamț care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Tămășeni, judeţul Neamț - vizualizeaza

Discutarea unei cererei - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 07.03.2022

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 07.03.2022

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 07.03.2022 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 8/07.03.2022 privind aprobarea Notei Conceptuale și Temei de proiectare aferente investiției "Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Tămășeni,Județul Neamț" - vizualizeaza

HCL 9/07.03.2022 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu ,din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Tămășeni,sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - vizualizeaza

HCL 10/07.03.2022 privind modificarea și completarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Neamț" -vizualizeaza

HCL 11/07.03.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 -vizualizeaza

HCL 12/07.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al SC LOCALSERV COMTAM SRL - vizualizeaza

HCL 13/07.03.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență - vizualizeaza

HCL 14/07.03.2022 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Tămășeni, judeţul Neamț care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Tămășeni, judeţul Neamț - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter