Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 25.08.2022

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 25.08.2022
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 25.08.2022

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 265/19.08.2022 privind  convocarea  Consiliului Local al  comunei Tămășeni în ședință  ordinară - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor aferente Programului pentru scoli al României si al contractelor/acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative la nivelul Comunei Tamaseni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de comodat pentru un spaţiu din clădirea “GRĂDINIŢĂ ȘI DISPENSAR UMAN TĂMĂŞENI” în care funcţionează “CENTRUL DE PERMANENŢĂ” - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor de acces la drumurile publice la perimetrul Luțca-Tămășeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de colaborare între Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Roman și Comuna Tămășeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.80 din 11.08.2021 privind stabilirea condițiilor de acces pe drumurile la perimetrul de exploatare Tămășeni-Doljești - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 25.08.2022

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 25.08.2022

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 25.08.2022 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 39/25.08.2022 privind privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor aferente Programului pentru scoli al României si al contractelor/acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative la nivelul Comunei Tamaseni - vizualizeaza

HCL 40/25.08.2022 privind prelungirea unui contract de comodat pentru un spaţiu din clădirea “GRĂDINIŢĂ ȘI DISPENSAR UMAN TĂMĂŞENI” în care funcţionează “CENTRUL DE PERMANENŢĂ” - vizualizeaza

HCL 41/25.08.2022 privind stabilirea condițiilor de acces la drumurile publice la perimetrul Luțca-Tămășeni - vizualizeaza

HCL 42/25.08.2022 privind aprobarea încheierii acordului de colaborare între Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Roman și Comuna Tămășeni - vizualizeaza

HCL 43/25.08.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 - vizualizeaza

HCL 44/25.08.2022 privind prelungirea unui contract de închiriere - vizualizeaza

HCL 45/25.08.2022 privind modificarea HCL nr.80 din 11.08.2021 privind stabilirea condițiilor de acces pe drumurile la perimetrul de exploatare Tămășeni-Doljești - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter