Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 08.07.2022

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 08.07.2022
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 08.07.2022

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 222/01.07.2022 privind  convocarea  Consiliului Local al  comunei Tămășeni în ședință  ordinară - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de servicii juridice de consultanta, a sistenta si/sau reprezentare a Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Tamaseni si marirea onorariului lunar - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea unui Plan de Urbanism Zonal(PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RUL) aferent pentru "Introducere teren in intravilan pentru construire depozit de suprafata obiecte pirotehnice in sat Tamaseni, com. Tamaseni, jud. Neamt" - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea modului de repartizare al profitului net al SC LOCALSERV COMTAM SRL pentru anii 2011-2021 - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii protocolului de gestiune a cainilor fara stapan, modificarea si completarea unor tarife - vizualizeaza

Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 08.07.2022

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 08.07.2022

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 08.07.2022 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 34/08.07.2022 privind aprobarea prelungirii contractului de servicii juridice de consultanta, a sistenta si/sau reprezentare a Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Tamaseni si marirea onorariului lunar - vizualizeaza

HCL 35/08.07.2022 privind aprobarea unui Plan de Urbanism Zonal(PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RUL) aferent pentru "Introducere teren in intravilan pentru construire depozit de suprafata obiecte pirotehnice in sat Tamaseni, com. Tamaseni, jud. Neamt" - vizualizeaza

HCL 36/08.07.2022 privind aprobarea modului de repartizare al profitului net al SC LOCALSERV COMTAM SRL pentru anii 2011-2021 - vizualizeaza

HCL 37/08.07.2022 privind aprobarea prelungirii valabilitatii protocolului de gestiune a cainilor fara stapan, modificarea si completarea unor tarife - vizualizeaza

HCL 38/08.07.2022 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter