Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 29.03.2023

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 29.03.2023
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința extraordinară din data de 29.03.2023

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 148/23.03.2022 privind  convocarea  Consiliului Local al  comunei Tămășeni în ședință  ordinara - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați pentru investiția "Amenajare teren de sport ,sat Tămășeni,comuna Tămășeni,județul Neamț" - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire al riscurilor în comuna Tămășeni,actualizat în anul 2023 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii comunei Tămășeni, județul Neamț în parteneriatul asociației GAL Podișul de Nord al Bârladului -CUI 31253631 - vizualizeaza

Prezentarea raportului de activitate al primarului comunei Tămășeni cu privire la starea economică,socială și de mediu a comunei Tămășeni pentru anul 2022

Discutarea unor cereri.Diverse - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI DIN DATA DE 29.03.2023

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 29.03.2023

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 29.03.2023 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 17/29.03.2024 aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați pentru investiția "Amenajare teren de sport ,sat Tămășeni,comuna Tămășeni,județul Neamț" - vizualizeaza

HCL 18/29.03.2024 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 - vizualizeaza

HCL 19/29.03.2024 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire al riscurilor în comuna Tămășeni,actualizat în anul 2023 - vizualizeaza

HCL 20/29.03.2023 privind aprobarea menținerii comunei Tămășeni, județul Neamț în parteneriatul asociației GAL Podișul de Nord al Barladului - CUI 31253631 - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter