Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 25.05.2021

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 25.05.2021
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 25.05.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 100/19.05.2021 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in data de 25.05.2021 - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 36 din 22.04.2021 privind prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul „Clădire Grădiniță Adjudeni”, aparţinând domeniului public al Comunei Tămăşeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 37 din 22.04.2021 privind prelungirea contractului de închiriere pentru un spaţiu cu suprafaţa de 377 mp, amplasat în imobilul „Clădire Cămin Cultural Tămăşeni”, aparţinând domeniului public al Comunei Tămăşeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Tămășeni,la data de 31.03.2021 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală 2021-2027 a comunei Tămășeni,județul Neamț - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire al riscurilor în comuna Tămășeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Extindere rețele electrice, localitatea Tămășeni, comuna Tămășeni, județul Neamț-zona Strada Stufului”, a Contractului de Asociere și a Contractului de Cofinanțare cu S.C. Delgaz Grid S.A., in vederea implementării acestuia - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Extindere rețele electrice, localitatea Tămășeni, comuna Tămășeni, județul Neamț-zona Fundătura Islazului”, a Contractului de Asociere și a Contractului de Cofinanțare cu S.C. Delgaz Grid S.A., in vederea implementării acestuia - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID S.A., referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinanţarea extinderii rețelei de energie electrică zona Caprioarei, comuna Tămășeni, județul Neamț - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID S.A., referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinanţarea extinderii rețelei de energie electrică zona Salcamilor, comuna Tămășeni, județul Neamț - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID S.A., referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinanţarea extinderii rețelei de energie electrică zona Stadionului, comuna Tămășeni, județul Neamț - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului pentru acordarea de servicii social-medicale specializate oferite de Asociaţia Centrul Diecezan Caritas Iasi și alocarea de fonduri din bugetul local, pentru anul 2021, pentru plata serviciilor prestate - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind respingerea cererii de acordare a unui ajutor de urgenta - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind respingerea cererii de acordare a unui ajutor de urgență - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind acordarea a unui ajutor de urgență - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către SC APAVITAL SA Iași, a terenului pentru construcția noilor investiții aferente ,,Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014-2020,,teren aparținând domeniului public al Comunei Tămășeni" - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind completarea anexelor la HCL nr.32/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 la SC Localserv Comtam SRL - vizualizeaza
 

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 25.05.2021

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 25.05.2021

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 25.05.2021 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 44/25.05.2021 privind revocarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 36 din 22.04.2021 privind prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul „Clădire Grădiniță Adjudeni”, aparţinând domeniului public al Comunei Tămăşeni - vizualizeaza

HCL 45/25.05.2021 privind revocarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 37 din 22.04.2021 privind prelungirea contractului de închiriere pentru un spaţiu cu suprafaţa de 377 mp, amplasat în imobilul „Clădire Cămin Cultural Tămăşeni”, aparţinând domeniului public al Comunei Tămăşeni - vizualizeaza

HCL 46/25.05.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Tămășeni ,la data de 31.03.2021 - vizualizeaza

HCL 47/25.05.2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-2027 a Comunei Tămăşeni, Judeţul Neamţ - vizualizeaza

HCL 48/25.05.2021 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Extindere rețele electrice, localitatea Tămășeni, comuna Tămășeni, județul Neamț-zona Strada Stufului”, a Contractului de Asociere și a Contractului de Cofinanțare cu S.C. Delgaz Grid S.A., in vederea implementării acestuia - vizualizeaza

HCL 49/25.05.2021 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Extindere rețele electrice, localitatea Tămășeni, comuna Tămășeni, județul Neamț-zona Fundătura Islazului”, a Contractului de Asociere și a Contractului de Cofinanțare cu S.C. Delgaz Grid S.A., in vederea implementării acestuia - vizualizeaza

HCL 50/25.05.2021 privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID S.A., referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinanţarea extinderii rețelei de energie electrică zona Caprioarei, comuna Tămășeni, județul Neamț - vizualizeaza

HCL 51/25.05.2021 privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID S.A., referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinanţarea extinderii rețelei de energie electrică zona Salcamilor, comuna Tămășeni, județul Neamț - vizualizeaza

HCL 52/25.05.2021 privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID S.A., referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinanţarea extinderii rețelei de energie electrică zona Stadionului, comuna Tămășeni, județul Neamț - vizualizeaza

HCL 53/25.05.2021 privind aprobarea încheierii contractului pentru acordarea de servicii social-medicale specializate oferite de Asociaţia Centrul Diecezan Caritas Iasi și alocarea de fonduri din bugetul local, pentru anul 2021, pentru plata serviciilor prestate - vizualizeaza

HCL 54/25.05.2021 privind respingerea cererii de acordare a unui ajutor de urgenţă - vizualizeaza


HCL 55/25.05.2021 privind respingerea cererii de acordare a unui ajutor de urgenţă - vizualizeaza

HCL 56/25.05.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenţă - vizualizeaza

HCL 57/25.05.2021 privind darea în folosinţă gratuită catre S.C. APAVITAL S.A. Iași, a terenurilor pentru construcția noilor investiții aferente „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014-2020”, terenuri aparținând domeniului public al Comunei Tămășeni - vizualizeaza

HCL 58/25.05.2021 privind completarea anexelor la HCL nr. 32 din 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al
SC “LOCALSERV COMTAM” SRL Tamaseni - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter