Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 22.09.2020

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 22.09.2020
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 22.09.2020

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 189/16.09.2020 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in data de 22.09.2020 - vizualizeaza

Dispozitia 190/21.09.2020 privind  suplimentarea proiectului Ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Tămășeni din data de 17.08.2020 convocată prin Dispozitia nr.165/11.08.2020 - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local pentru domnul Dumea Cornel - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local pentru domnul Dumea Emilian - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Tămășeni pentru anul 2020 și a listei de investiții - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drum de drept de uz și a unui drept de servitute, asupra unui teren din domeniul public al Comunei Tămășeni, în favoarea SC Delgaz Grid SA - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind prelungirea unui contract de comodat pentru un spaţiu din clădirea “GRĂDINIŢĂ TĂMĂŞENI” în care funcţionează “CENTRULUI DE PERMANENŢĂ” - vizualizeaza


Proiect de hotarare privind încetarea unui contract de concesiune - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 22.09.2020

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 01.09.2020

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 22.09.2020 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 51/22.09.2020 privind încetarea mandatului de consilier local pentru d-l Dumea Cornel - vizualizeaza

HCL 52/22.09.2020 privind încetarea mandatului de consilier local pentru d-l Dumea Emilian - vizualizeaza

HCL 53/22.09.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2020 și a listei de investiții - vizualizeaza

HCL 54/22.09.2020 privind aprobarea instituirii unui drept de uz și a unui drept de servitute,asupra unui teren din domeniul public al comunei Tămășeni,în favoarea SC DELGAZ GRID SA -vizualizeaza

HCL 55/22.09.2020 privind încetarea unui contract de concesiune - vizualizeaza

HCL 56/22.09.2020 privind prelungirea unui contract de comodat pentru un spațiu din clădirea Grădiniță Tămășeni în care funcționează "Centrul de Permanență" - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter