Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 23.06.2023

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 23.06.2023
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința extraordinară din data de 23.06.2023

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 302/21.06.2023 privind  convocarea  Consiliului Local al  comunei Tămășeni în ședință  extraordinara - vizualizeaza

Dispozitia 305/22.06.2023 privind suplimentarea proiectului Ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Tămășeni din data de 23.06.2023 - vizualizeaza


PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţa - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind rectiticarea bugetului local al comunei Tămăşeni pentru anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiei financiare anuale, a contului de profit şi pierdere şi repartizarea beneficiilor la SC LOCALSERV COMTAM SRL - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea participam in cadrul proiectului „MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVI LA NIVELUL JUDEŢULUI NEAMŢ" şi a cheltuielilor legate de acest proiect - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr.59 din 20.11.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tamaseni - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI DIN DATA DE 23.06.2023

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 23.06.2023

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 23.06.2023 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 37/23.06.2023 privind acordarea unui ajutor de urgenţa - vizualizeaza

HCL 38/23.06.2023 privind rectiticarea bugetului local al comunei Tămăşeni pentru anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026 - vizualizeaza

HCL 39/23.06.2023 privind aprobarea situaţiei financiare anuale, a contului de profit şi pierdere şi repartizarea beneficiilor la SC LOCALSERV COMTAM SRL - vizualizeaza

HCL 40/23.06.2023 privind aprobarea participam in cadrul proiectului „MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVI LA NIVELUL JUDEŢULUI NEAMŢ" şi a cheltuielilor legate de acest proiect - vizualizeaza

HCL 41/23.06.2023 privind modificarea H.C.L. nr.59 din 20.11.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tamaseni - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter