Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 21.11.2022

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 21.11.2022
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 21.11.2022

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 347/15.11.2022 privind  convocarea  Consiliului Local al  comunei Tămășeni în ședință  ordinara - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiție "Dotarea Școlii Gimnaziale Comuna Tămășeni,județul Neamț" - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului "Dotarea Școlii Gimnaziale Comuna Tămășeni,județul Neamț" - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea înlocuirii anexei nr.2 la HCL nr.68 din 31.10.2022 privind acordarea unui mandat special - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind încetarea protocolului de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind în aprobarea încheierii unui protocol de colaborare dintre comuna Tămășeni și Asociația Memorialul Colectivizării din România - vizualizeaza

Discutarea unor cereri - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI DIN DATA DE 21.11.2022

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 21.11.2022

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 21.11.2022

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 69/21.11.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Dotarea Școlii Gimnaziale Comuna Tămășeni,județul Neamț" - vizualizeaza

HCL 70/21.11.2022 privind implementarea proiectului "Dotarea Școlii Gimnaziale Comuna Tămășeni,județul Neamț" -vizualizeaza

HCL 71/21.11.2022 privind aprobarea înlocuirii anexei nr.2 la HCL nr.68 din 31.10.2022 privind acordarea unui mandat special - vizualizeaza

HCL 72/21.11.2022 privind încetarea protocolului de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân - vizualizeaza

HCL 73/21.11.2022 privind în aprobarea încheierii unui protocol de colaborare dintre comuna Tămășeni și Asociația Memorialul Colectivizării din România - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter