Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 07.07.2020

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 07.07.2020
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 07.07.2020

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 135/07.07.2020 privind convocarea consiliului local in sedinta extraordinara in data de 07.07.2020 - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședinta extraordinară din data de 07.07.2020 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiţiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Covor asfaltic pe DJ201C, km 3+250- km 8+575, comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ” - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiţiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizarea iluminatului public prin creşterea fiabilităţii şi diminuarea consumului de energie în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ” - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 07.07.2020

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 07.07.2020

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 07.07.2020 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 34/07.07.2020 privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședinta extraordinară din data de 07.07.2020 - vizualizeaza

HCL 35/07.07.2020 privind aprobarea realizării investiţiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Covor asfaltic pe DJ201C, km 3+250- km 8+575, comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ” - vizualizeaza

HCL 36/07.07.2020 aprobarea realizării investiţiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizarea iluminatului public prin creşterea fiabilităţii şi diminuarea consumului de energie în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ” - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter