Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 28.04.2022

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 28.04.2022
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 28.04.2022

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 168/22.04.2022 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in data de 28.042022 - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local și vacantarea locului de consilier local - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare aferente investiției "Eliberare amplasament LEA 20Kv derivație PTA3 Tămășeni" - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole - vizualizeaza

Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință - vizualizeaza

Discuții -vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.04.2022

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 28.04.2022

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 28.04.2022 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 22/28.04.2022 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local și vacantarea locului de consilier local - vizualizeaza

HCL 23/28.04.2022 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare aferente investiției "Eliberare amplasament LEA 20Kv derivație PTA3 Tămășeni" - vizualizeaza

HCL 24/28.04.2022 cu privire la alegerea președintelui de ședință - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter