Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 17.08.2020

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 17.08.2020
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 17.08.2020

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 166/11.08.2020 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in data de 17.08.2020 - vizualizeaza

Dispozitia 167/13.08.2020 privind  suplimentarea proiectului Ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Tămășeni din data de 17.08.2020 convocată prin Dispozitia nr.165/11.08.2020 - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea imobilelor aflate în proprietatea publică sau privata a comunei Tămășeni -vizualizeaza


Proiect de hotarare privind abrogarea HCL nr.13/14.04.2011 privind aprobarea Regulamentului de Urbanism comercial și procedura de eliberare a autorizatiei de funcționare și profil de activitate - vizualizeaza


Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale - vizualizeaza


Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de servicii juridice de consultanță,de asistență și/sau reprezentare a Unității Administrativ Teritoriale Tămășeni - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 27.07.2020

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 17.08.2020

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 17.08.2020 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 38/17.08.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni - vizualizeaza

HCL 39/17.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea imobilelor aflate în proprietatea publică sau privata a comunei Tămășeni - vizualizeaza


HCL 40/17.08.2020 privind abrogarea HCL nr.13/14.04.2011 privind aprobarea Regulamentului de Urbanism comercial și procedura de eliberare a autorizatiei de funcționare și profil de activitate - vizualizeaza


HCL 41/17.08.2020 privind acordarea unor facilități fiscale -vizualizeaza


HCL 42/17.08.2020 privind aprobarea prelungirii contractului de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a Unității Administrativ-Teritoriale Tămășeni - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter