Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 22.10.2021

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 22.10.2021
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 22.10.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 210/15.10.2021 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in data de 22.10.2021 - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și devizului estimativ pentru obiectivul de investiții "Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Tămășeni,județul Neamț" - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și devizului estimativ pentru obiectivul de investiții "Extindere sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare în comuna Tămășeni,județul Neamț" - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 22.10.2021

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 22.10.2021

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 22.10.2021 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 89/22.10.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 - vizualizeaza

HCL 90/22.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și devizului estimativ pentru obiectivul de investiții "Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Tămășeni,județul Neamț" - vizualizeaza

HCL 91/22.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și devizului estimativ pentru obiectivul de investiții "Extindere sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare în comuna Tămășeni,județul Neamț" - vizualizeaza

HCL 92/22.10.2021 privind alegerea unui președinte de ședință - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter