Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 11.08.2021

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 11.08.2021
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 11.08.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 158/05.08.2021 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in data de 11.08.2021 - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Tămășeni a imobilului(teren)în suprafața de 500 mp,situat în satul Tămășeni,comuna Tămășeni,str.Traian nr.35A,identificat prin nr.Cad/CF:54145 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Parohia Romano-Catolică Tămășeni, a unui imobil (teren), domeniu privat al Comunei Tămășeni, în suprafață de 500mp, situat în satul Tămășeni, comuna Tămășeni, str. Traian, nr. 35A , identificat prin nr. Cad /CF: 54145, în scopul construirii unei capele mortuare - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind privind stabilirea condiţiilor de acces pe drumurile publice la perimetrul de exploatare Tămășeni-Doljești - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind privind stabilirea condiţiilor de acces pe drumurile publice la perimetrul Luțca-Tămășeni - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 11.08.2021

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 11.08.2021

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 11.08.2021 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 76/11.08.2021 cu privire la alegerea unui presedinte de sedinta - vizualizeaza

HCL 77/11.08.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 - vizualizeaza

HCL 78/11.08.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Tămășeni a imobilului(teren)în suprafața de 500 mp,situat în satul Tămășeni,comuna Tămășeni,str.Traian nr.35A,identificat prin nr.Cad/CF:54145 - vizualizeaza

HCL 79/11.08.2021 privind darea în folosinţă gratuită către Parohia Romano-Catolică Tămășeni, a unui imobil (teren), domeniu privat al Comunei Tămășeni, în suprafață de 500mp, situat în satul Tămășeni, comuna Tămășeni, str. Traian, nr. 35A , identificat prin nr. Cad /CF: 54145, în scopul construirii unei capele mortuare - vizualizeaza

HCL 80/11.08.2021 privind privind stabilirea condiţiilor de acces pe drumurile publice la perimetrul de exploatare Tămășeni-Doljești - vizualizeaza

HCL 81/11.08.2021 privind privind stabilirea condiţiilor de acces pe drumurile publice la perimetrul Luțca-Tămășeni - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter