Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 10.02.2022

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 10.02.2022
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 10.02.2022

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 40/04.02.2022 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in data de 10.02.2022 - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 și a listei de investiții - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente investiției ,,Amenajare teren de sport,sat Tămășeni,com.Tămășeni, jud.Neamț,, - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării din funcția de administrator al societății SC LOCALSERV COMTAM SRL a domnului Frona Ion,numirea în funcția de administrator al societății SC LOCALSERV COMTAM SRL a domnului Dancă Dan-Iosif și actualizarea actului constitutiv al societății - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire al riscurilor în comuna Tămășeni,actualizat în anul 2022 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și inanțate din bugetul comunei Tămășeni,județul Neamț pe anul 2022 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului pentru acordarea de servicii social-medicale specializate oferite de Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași și alocarea de fonduri din bugetul local,pentru anul 2022 pentru plata serviciilor prestate - vizualizeaza

Raport privind activitatea asistenților persoanli ai persoanelor cu handicap grav în cadrul Primăriei comunei Tămășeni pe semenstrul II ,2021 - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 10.02.2022 -PARTEA i

image

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 10.02.2022 -PARTEA II

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 10.02.2022

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 10.02.2022 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 1/10.02.2022 privind alegerea unui președinte de ședință - vizualizeaza

HCL 2/10.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 și a listei de investiții - vizualizeaza

HCL 3/10.02.2022 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente investiției ,,Amenajare teren de sport,sat Tămășeni,com.Tămășeni,jud.Neamț,, vizualizeaza

HCL 4/10.02.2022 privind constatarea încetării din funcția de administrator al societății SC LOCALSERV COMTAM SRL a domnului Frona Ion,numirea în funcția de administrator al societății SC LOCALSERV COMTAM SRL a domnului Dancă Dan-Iosif și actualizarea actului constitutiv al societății - vizualizeaza

HCL 5/10.02.2022 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire al riscurilor în comuna Tămășeni,actualizat în anul 2022 -vizualizeaza


HCL 6/10.02.2022 privind aprobarea încheierii contractului pentru acordarea de servicii social-medicale specializate oferite de Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași și alocarea de fonduri din bugetul local,pentru anul 2022 pentru plata serviciilor prestate - vizualizeaza

HCL 7/10.02.2022 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și inanțate din bugetul comunei Tămășeni,județul Neamț pe anul 2022 -vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter