Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 29.06.2022

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 29.06.2022
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 29.06.2022

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 215/24.06.2022 privind  convocarea  Consiliului Local al  comunei Tămășeni în ședință  extraordinară - vizualizeaza

Dispozitia 216/28.06.2022 privind suplimentarea proiectului Ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Tamaseni din data de 29.06.2022 convocata prin Dispozitia 215/24.06.2022 - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Redresare si Rezilienta pentru obiectivul de investitie "Reabilitare moderata la cladirii C1 a Scolii Profesionale Adjudeni" - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 29.06.2022

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 29.06.2022

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 29.06.2022

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 32/29.06.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamaseni pentru anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025 - vizualizeaza

HCL 33/29.06.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Redresare si Rezilienta pentru obiectivul de investitie "Reabilitare moderata la cladirii C1 a Scolii Profesionale Adjudeni" - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter