Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 18.05.2023

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 18.05.2023
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința ordinară din data de 18.05.2023

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 240/18.05.2023 privind  convocarea  Consiliului Local al  comunei Tămășeni în ședință  ordinara - vizualizeaza

Dispozitia 248/18.05.2023 privind suplimentarea proiectului Ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Tamaseni din data de 18.05.2023 - vizualizeaza


PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Fundaţia Teodora Campostrini -Casa de tip familial "Buna Vestire" şi Consiliul Local al comunei Tămăşeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tămăşeni la data de 31.03.2023 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămăşeni pentru anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate a] primarului comunei Tămăşeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii contractului de concesiune nr.3085/16.07.2008 încheiat cu Cabinet Medical dr.Delicoti Mioara - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea scrisorii de confirmare adresata DELGAZ GRIS SA, referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinantarea extinderii retelei de energie electrica zona Borcana, str. Caprioarei, loc. Tamaseni, jud. Neamt - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI DIN DATA DE 18.05.2023

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 18.05.2023

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 18.05.2023 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 29/18.05.2023 privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă - vizualizeaza

HCL 30/18.05.2023 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Fundaţia Teodora Campostrini -Casa de tip familial "Buna Vestire" şi Consiliul Local al comunei Tămăşeni - vizualizeaza

HCL 31/18.05.2023 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tămăşeni la data de 31.03.2023 - vizualizeaza

HCL 32/18.05.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămăşeni pentru anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026 - vizualizeaza

HCL 33/18.05.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate a] primarului comunei Tămăşeni - vizualizeaza

HCL 34/18.05.2023 privind prelungirea valabilităţii contractului de concesiune nr.3085/16.07.2008 încheiat cu Cabinet Medical dr.Delicoti Mioara - vizualizeaza

HCL 35/18.05.2023 privind aprobarea scrisorii de confirmare adresata DELGAZ GRIS SA, referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinantarea extinderii retelei de energie electrica zona Borcana, str. Caprioarei, loc. Tamaseni, jud. Neamt - vizualizeaza
COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter