Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 30.07.2021

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 30.07.2021
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 30.07.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 146/27.07.2021 privind convocarea consiliului local in sedinta extraordinara in data de 30.07.2021 - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Depunerea jurământului de către domnul Iacob Marcel-consilier local supleant validat prin sentința civila nr.1751/14.07.2021 a Judecătoriei Roman - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor in Registru Agricol pentru trimestrul I și II anul 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități - vizualizeaza

Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primăriei comunei Tămășeni pentru semestrul I 2021 - vizualizeaza

Discutarea solicitării nr.6180/26.07.2021 a Parohiei Romano Catolice din Tămășeni - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.07.2021

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 30.07.2021

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 30.07.2021 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 75/30.07.2021 privind analiza stadiului de înscriere a datelor in Registru Agricol pentru trimestrul I și II anul 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter