Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 18.02.2020

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 18.02.2020
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 18.02.2020

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023 și a listei de investiții

Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC LOCALSERV COMTAM SRL Tămășeni

Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale   și a Temei de proiectare aferente investiției ,,Extindere sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare în comuna Tămășeni,județul Neamț"

Proiect de hotărâre privind  acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți

Proiect de hotărâre privind    aprobarea   încheierii contractului pentru acordarea de servicii social-medicale specializate oferite de Centrul Diecezan Caritas Iasi și alocarea de fonduri din bugetul local, pentru anul 2020, pentru plata serviciilor prestate

Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de uz, teren din domeniu public al comunei Tămăşeni,  în favoarea  SC DELGAZ GRID SA

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei  Tămășeni, la data de 31.12.2019

Proiect de hotărâre privind stabilirea locurilor destinate pentru desfăşurarea adunărilor publice si constituirea Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in comuna Tămășeni, judetul Neamț

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.68 din 15.10.2019,privind instituirea taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului  privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici(persoane fizice) pe raza U.A.T Comuna Tămășeni

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI DIN DATA DE 18.02.2020

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 18.02.2020

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 4/18.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al SC “LOCALSERV COMTAM” SRL Tamaseni

HCL 5/18.02.2020 privind aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare aferente investiţiei „Extindere sistem de alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”

HCL 6/18.02.2020 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți

HCL 7/18.02.2020 privind aprobarea încheierii contractului pentru acordarea de servicii social-medicale specializate oferite de Centrul Diecezan Caritas Iasi și alocarea de fonduri din bugetul local, pentru anul 2020,pentru plata serviciilor prestate

HCL 8/18.02.2020 privind aprobarea instituirii unui drept de uz,asupra unei suprafete de teren din domeniu public al comunei Tămăşeni, în favoarea SC DELGAZ GRID SA

HCL 9/18.02.2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Tămășeni, la data de 31.12.2019

HCL 10/18.02.2020 privind stabilirea locurilor destinate pentru desfăşurarea adunărilor publice si constituirea Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in comuna Tămășeni, judetul Neamț

HCL 11/18.02.2020 privind modificarea H.C.L. nr. 68 din 15.10.2019, privind instituirea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare şi aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea si administrarea taxei cu destinaţie specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici ( persoane fizice ) pe raza U.A.T. Comuna Tămăşeni

HCL 12/18.02.2020 cu privire la alegerea unui presedinte de sedinta
 

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter