Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 26.02.2021

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 26.02.2021
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 26.02.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 26/19.02.2021 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in data de 19.02.2021 - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință -vizualizeaza

Proiect de hotărâre aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Tămășeni , la data de 30.09.2020 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Tămășeni , la data de 31.12.2020 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de actiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă că către beneficiarii prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pe anul 2021- vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului de drept al comunei Tămășeni în adunarea generala a ADI ,,Econeamț,, - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului de drept al comunei Tămășeni în adunarea generala a ADI ,,AQUA NEAMȚ,, - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special și pentru modificarea HCL nr.29/28.03.2018 privind atribuirea si încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a uat-utilor membre a ADI ECONEAMȚ,zona 2,jud.Neamț - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei scolare a unităților de învățământ preuniversitar din com.Tămășeni,pentru anul 2021-2022 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Tămășeni, judeţul Neamț și stabilirea componentei comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Tămășeni pentru anul 2020 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere pentru un spaţiu situat în incinta Primăriei comunei Tămăşeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii de Consiliul Local nr.74 din 15.12.2020 privind acordarea unor facilitati - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.65/15.12.2020 privind nivelurile valorilor impozabile,impozitelor și taxelor locale asimilate acestora,precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021 în com.Tămășeni,jud.Neamț - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru pentru înregistrarea și arhivarea contractelor de arendă depuse la Primăria /consiliul local al comunei Tămășeni,județul Neamț - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării de către SC DELGAZ GRID SA ,cu drept de uz și servitute,a suprafeței de 1271,20mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării de către SC DELGAZ GRID SA ,cu drept de uz și servitute,a suprafeței de 685,40 mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării de către SC DELGAZ GRID SA ,cu drept de uz și servitute,a suprafeței de 817,50 mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării de către SC DELGAZ GRID SA ,cu drept de uz și servitute,a suprafeței de 625,40 mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării de către SC DELGAZ GRID SA ,cu drept de uz și servitute,a suprafeței de 1231,20 mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării de către SC DELGAZ GRID SA ,cu drept de uz și servitute,a suprafeței de 757,60mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării de către SC DELGAZ GRID SA ,cu drept de uz și servitute,a suprafeței de 1332,40 mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării de către SC DELGAZ GRID SA ,cu drept de uz și servitute,a suprafeței de 656,80 mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării de către SC DELGAZ GRID SA ,cu drept de uz și servitute,a suprafeței de 1513,80 mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni - vizualizeaza