Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 24.06.2020

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 24.06.2020
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 24.06.2020

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 126/19.06.2020 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in data de 24.06.2020 - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2020 și a listei de investiții - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție "Modernizare DJ 201C cu piste pentru bicicliști, rigole și trotuare în comuna Tămășeni, județul Neamț"-vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea realizării investiției și a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul "Modernizare strada Traian,sat Tămășeni,comuna Tămășeni,județul Neamț"-vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea realizării investiției și a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul "Modernizare strada Mare,sat Adjudeni,comuna Tămășeni,județul Neamț"-vizualizeaza

Proiect de hotarâre privind aprobarea Notei conceptuale și Temei de proiectare aferente investitiei "Modernizarea iluminatului public prin cresterea fiabilității și diminuarea consumului de energie în comuna Tămășeni,județul Neamț"-vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 24.06.2020

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 24.06.2020

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 24.06.2020 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 29/24.06.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2020 și a listei de investiții - vizualizeaza

HCL 30/24.06.2020 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție "Modernizare DJ 201C cu piste pentru bicicliști, rigole și trotuare în comuna Tămășeni,  județul Neamț" - vizualizeaza

HCL 31/24.06.2020 privind aprobarea realizării investiției și a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul "Modernizare strada Traian,sat Tămășeni,comuna Tămășeni, județul Neamț" - vizualizeaza

HCL 32/24.06.2020 privind aprobarea realizării investiției și a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul "Modernizare strada Mare,sat Adjudeni,comuna Tămășeni, județul Neamț" - vizualizeaza

HCL 33/24.06.2020 privind aprobarea Notei conceptuale și Temei de proiectare aferente investitiei "Modernizarea iluminatului public prin cresterea fiabilității și diminuarea consumului de energie în comuna Tămășeni, județul Neamț" - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter