Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 16.05.2022

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 16.05.2022
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 16.05.2022

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 189/10.05.2022 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in data de 16.05.2022 - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna Tamaseni, judetul Neamt" - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea Studiilor de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectele de extindere a retelei de distributie a energiei electrice in vederea alimentarii cu energie electrica a locuintelor din Comuna Tamaseni, zona str Salcamilor si zona Fundatura Stadionului, jud. Neamt, a contrcatului de asociere si a contractelor de cofinantare cu SC DelgazGrid SA, in vederea implementarii acestora - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind indexarea cu rata inflatiei in procent de 5.1%, a impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2023, conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 16.05.2022

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 16.05.2022

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 16.05.2022 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 25/16.05.2022 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectele de extindere a retelei de distributie a energiei electrice in vederea alimentarii cu energie electrica a locuintelor din Comuna Tamaseni, zona str Salcamilor si zona Fundatura Stadionului, jud. Neamt, a contrcatului de asociere si a contractelor de cofinantare cu SC DelgazGrid SA, in vederea implementarii acestora -vizualizeaza

HCL 26/16.05.2022 privind indexarea cu rata inflatiei in procent de 5.1%, a impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2023, conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal -vizualizeaza


HCL 27/16.05.2022 privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna Tamaseni, judetul Neamt" -vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter