Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 27.12.2022

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 27.12.2022
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 27.12.2022

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 422/21.12.2022 privind  convocarea  Consiliului Local al  comunei Tămășeni în ședință  ordinara - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile,impozitelor si taxelor locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile in anul fiscal 2023 în comuna Tămășeni,județul Neamț - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate ,a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Extindere sistem de alimentare cu apa și extindere rețea de canalizare în comuna Tămășeni,județul Neamț,, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny,, precum și a sumei reprezentând categorile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru relizarea obiectivului - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului brut lunar administratorului SC LOCALSERV COMTAM SRL - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tămășeni pentru anul 2023  - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă de către beneficiarii prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pe anul 2023  - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI DIN DATA DE 27.12.2022

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 27.12.2022

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 27.12.2022

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 81/22.12.2022 privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile,impozitelor si taxelor locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile in anul fiscal 2023 în comuna Tămășeni,județul Neamț - vizualizeaza

HCL 82/22.12.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate ,a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Extindere sistem de alimentare cu apa și extindere rețea de canalizare în comuna Tămășeni,județul Neamț,, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny,, precum și a sumei reprezentând categorile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru relizarea obiectivului - vizualizeaza

HCL 83/22.12.2022 privind stabilirea salariului brut lunar administratorului SC LOCALSERV COMTAM SRL - vizualizeaza

HCL 84/22.12.2022 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tămășeni pentru anul 2023 - vizualizeaza

HCL 85/22.12.2022 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă de către beneficiarii prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pe anul 2023 - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter