Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 29.11.2022

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 29.11.2022
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 29.11.2022

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 352/25.11.2022 privind  convocarea  Consiliului Local al  comunei Tămășeni în ședință  extraordinara - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind aprobarea casării mijloacelor fixe din patrimoniul comunei Tămășeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Tămășeni,la data de 30.09.2022 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ” - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local alcomunei Tămășeni pentru anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI DIN DATA DE 29.11.2022

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 29.11.2022

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 29.11.2022

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 74/29.11.2022 privind aprobarea casării mijloacelor fixe din patrimoniul comunei Tămășeni - vizualizeaza

HCL 75/29.11.2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Tămășeni,la data de 30.09.2022 - vizualizeaza

HCL 76/29.11.2022 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii - vizualizeaza

HCL 77/29.11.2022 privind privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ” - vizualizeaza

HCL 78/29.11.2022 privind rectificarea bugetului local alcomunei Tămășeni pentru anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter