Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 27.04.2023

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 27.04.2023
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința extraordinară din data de 27.04.2023

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 184/21.04.2022 privind  convocarea  Consiliului Local al  comunei Tămășeni în ședință  ordinara - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei în procent de 13,8 % a impozitelor şi taxelor locale ,pentru anul fiscal 2024,conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local şi vacantarea locului de consilier local - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei,statului de funcţii şi numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tămăşeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul comunei Tămăşeni pe anul 2023 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI DIN DATA DE 27.04.2023

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 27.04.2023

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 27.04.2023 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 24/27.04.2023 privind indexarea cu rata inflaţiei în procent de 13,8 % a impozitelor şi taxelor locale ,pentru anul fiscal 2024,conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal - vizualizeaza

HCL 25/27.04.2023 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local şi vacantarea locului de consilier local - vizualizeaza

HCL 26/27.04.2023 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei,statului de funcţii şi numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tămăşeni - vizualizeaza

HCL 27/27.04.2023 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul comunei Tămăşeni pe anul 2023 - vizualizeaza

HCL 28/27.04.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă - vizualizeaza


COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter