Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a unei suprafete de teren

Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a unei suprafete de teren

ANUNT CONSULTARE PUBLICA - PROIECT HOTĂRÂRE DE CONSILIU LOCAL

Primăria Comunei Tămăşeni Jud. Neamţ

Nr.10125/09.11.2022

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Tămăşeni  în domeniul privat al comunei Tămăşeni a unei suprafeţe de teren

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, pe adresa de email: primariatamaseni @ yahoo . com sau se pot depune la Registratura Primăriei Comunei Tămăşeni în intervalul orar 08:00-16:00, de luni până vineri.

Astăzi, 09.11.2022, Primăria Comunei Tămăşeni, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: HCL privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Tămăşeni în domeniul privat al comunei Tămăşeni a unei suprafeţe de teren.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include- referatul de aprobare, raportul de specialitate si Proiectul de Hotărâre

Acestea pot fi consultate pe site-ul wvvw.comunatamaseni.ro la secţiunea INFORMAŢII PUBLICE/PROIECTE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ sau la avizierul instituţiei.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 23.11.2022

Pentru informaţii suplimentare, puteţi apela la: 0748219869, persoană de contact: Roca Iustin.

Aceste propuneri pot fi transmise în perioada 09.11.2022-23.11.2022.Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a unei suprafete de teren - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter