Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 15.12.2020

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 15.12.2020
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 15.12.2020

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 256/09.12.2020 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in data de 15.12.2020 - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare si funcționare a consiliului local al comunei Tămășeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2020 și a listei de investiții - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizarea iluminatului public prin creşterea fiabilităţii şi diminuarea consumului de energie în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ” - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Modernizare strada Traian, sat Tămăşeni, comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ” - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile,impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora,precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021 în comuna Tămășeni,județul Neamț - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind înregistrarea comunei Tămășeni în Sistemul Electronic de plată online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar și stabilirea comisionului perceput de furnizorii de servicii - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind înregistrarea,evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării,de pe raza administrativ teritoriala a comunei Tămășeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind inventarierea masei impozabile pe anul fiscal 2020 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Tămășeni în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din comuna Tămășeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre Privind desemnarea reprezentatilor Consiliului Local al comunei Tămășeni în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educatiei în unitățile de învățământ preuniversitar din comuna Tămășeni - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 15.12.2020

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 15.12.2020

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 15.12.2020 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 63/15.12.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si funcționare a consiliului local al comunei Tămășeni - vizualizeaza

HCL 64/15.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2020 și a listei de investiții - vizualizeaza

HCL 65/15.12.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizarea iluminatului public prin creşterea fiabilităţii şi diminuarea consumului de energie în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ” - vizualizeaza

HCL 66/15.12.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Modernizare strada Traian, sat Tămăşeni, comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ” - vizualizeaza

HCL 67/15.12.2020 privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile,impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora,precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021 în comuna Tămășeni,județul Neamț - vizualizeaza

HCL 68/15.12.2020 privind înregistrarea comunei Tămășeni în Sistemul Electronic de plată online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar și stabilirea comisionului perceput de furnizorii de servicii - vizualizeaza

HCL 69/15.12.2020 privind înregistrarea,evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării,de pe raza administrativ teritoriala a comunei Tămășeni - vizualizeaza

HCL 70/15.12.2020 privind inventarierea masei impozabile pe anul fiscal 2020 - vizualizeaza

HCL 71/15.12.2020 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii - vizualizeaza

HCL 72/15.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Tămășeni în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din comuna Tămășeni - vizualizeaza

HCL 73/15.12.2020 privind desemnarea reprezentatilor Consiliului Local al comunei Tămășeni în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educatiei în unitățile de învățământ preuniversitar din comuna Tămășeni - vizualizeaza

HCL 74/15.12.2020 privind acordarea unor facilitati - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter