HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Registrul pentru evidenta hotararilor
 1. Registrul pentru evidenta hotararilor emise de Consiliul Local Tămășeni în anul 2020
Căutare rapidă hotărâri de consiliul local după numar, an sau conținut
Nr.
An
HCL
Tip fiser: pdf
33
2022
HCL 33/29.06.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Redresare si Rezilienta pentru obiectivul de investitie "Reabilitare moderata la cladirii C1 a Scolii Profesionale Adjudeni"
32
2022
HCL 32/29.06.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamaseni pentru anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025
31
2022
HCL 31/14.06.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț, în perioada 2014-2020" cu privire la investițiile prevăzute pentru UAT Tămășeni
30
2022
HCL 30/14.06.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență
29
2022
HCL 29/14.06.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025
28
2022
HCL 28/14.06.2022 privind modificarea H.C.L. nr.59/20.11.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tămășeni
27
2022
HCL 27/16.05.2022 privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna Tamaseni, judetul Neamt"
26
2022
HCL 26/16.05.2022 privind indexarea cu rata inflatiei in procent de 5.1%, a impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2023, conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
25
2022
HCL 25/16.05.2022 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectele de extindere a retelei de distributie a energiei electrice in vederea alimentarii cu energie electrica a locuintelor din Comuna Tamaseni, zona str Salcamilor si zona Fundatura Stadionului, jud. Neamt, a contrcatului de asociere si a contractelor de cofinantare cu SC DelgazGrid SA, in vederea implementarii acestora
24
2022
HCL 24/28.04.2022 cu privire la alegerea președintelui de ședință
23
2022
HCL 23/28.04.2022 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare aferente investiției "Eliberare amplasament LEA 20Kv derivație PTA3 Tămășeni"
22
2022
HCL 22/28.04.2022 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local și vacantarea locului de consilier local
21
2022
HCL 21/30.03.2022 privind incetarea unui contract de concesiune
20
2022
HCL 20/30.03.2022 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ,,Aqua Neamț,, în vederea exercitării votului
19
2022
HCL 19/30.03.2022 privind privind  modificarea  anexei nr.1 la H.C.L. nr. 76 din 22.11.2019 privind modificarea și completarea H.C.L. nr.21 din 16.09.2010 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei TĂMĂŞENI , județul Neamț
18
2022
HCL 18/30.03.2022 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al Comunei Tămășeni
17
2022
HCL 17/30.03.2022 privind aprobarea inlocuirii anexei la HCL nr.99 din 26.11.2021 privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea Unității Administrativ Teritoriale comuna Tămășeni,județul Neamț pentru RCS&RDS SA în vederea instalării,intreținerii,înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora
16
2022
HCL 16/30.03.2022 privind aprobarea realizării investitiei și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Amenajare teren de sport,satTămășeni,com.Tămășeni, județul Neamț"
15
2022
HCL 15/30.03.2022 privind aprobarea Notei conceptuale și a temei de proiectare aferente investiției,,Extindere sistem de supraveghere video stradal comuna Tămășeni
14
2022
HCL 14/07.03.2022 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Tămășeni, judeţul Neamț care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Tămășeni, judeţul Neamț
13
2022
HCL 13/07.03.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență
12
2022
HCL 12/07.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al SC LOCALSERV COMTAM SRL
11
2022
HCL 11/07.03.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025
10
2022
HCL 10/07.03.2022 privind modificarea și completarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Neamț"
9
2022
HCL 9/07.03.2022 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu ,din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ  preuniversitar de stat din comuna Tămășeni,sesiunea ianuarie-aprilie 2022
8
2022
HCL 8/07.03.2022 privind aprobarea Notei Conceptuale și Temei de proiectare aferente investiției "Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Tămășeni,Județul Neamț"
7
2022
HCL 7/10.02.2022 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și inanțate din bugetul comunei Tămășeni,județul Neamț pe anul 2022
6
2022
HCL 6/10.02.2022 privind aprobarea încheierii contractului pentru acordarea de servicii social-medicale specializate oferite de Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași și alocarea de fonduri din bugetul local,pentru anul 2022 pentru plata serviciilor prestate
5
2022
HCL 5/10.02.2022 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire al riscurilor în comuna Tămășeni,actualizat în anul 2022
4
2022
HCL 4/10.02.2022 privind    constatarea încetării din funcția de administrator al societății SC LOCALSERV COMTAM SRL  a domnului Frona Ion,numirea în funcția de administrator al societății SC LOCALSERV COMTAM SRL a domnului Dancă Dan-Iosif și actualizarea actului constitutiv al societății
3
2022
HCL 3/10.02.2022 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente investiției ,,Amenajare teren de sport,sat Tămășeni,com.Tămășeni,jud.Neamț,,
2
2022
HCL 2/10.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 și a listei de investiții
1
2022
HCL 1/10.02.2022 privind alegerea unui președinte de ședință

  COMUNA TAMASENI

  str. Unirii, nr.157

  Loc Tămășeni,

  jud. Neamț

  Cod postal 617465

  www.comunatamaseni.ro

  Newsletter