Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 02.11.2021

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 02.11.2021
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 02.11.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 213/29.10.2021 privind convocarea consiliului local in sedinta extraordinara in data de 02.11.2021 - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind privind desemnarea reprezentantului consiliului local in Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul Concursului pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Tămășeni - vizualizeaza


Proiect de hotărâre privind privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMȚ” in vederea exercitarii votului - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 02.11.2021 - PARTEA I

image

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 02.11.2021 - PARTEA A II-A

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 02.11.2021

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 02.11.2021 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 93/10.11.2021 privind privind desemnarea reprezentantului consiliului local in Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul Concursului pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Tămășeni - vizualizeaza


HCL 94/10.11.2021 privind privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMȚ” in vederea exercitarii votului - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter