Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 22.04.2021

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 22.04.2021
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 22.04.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 84/16.04.2021 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in data de 22.04.2021 - vizualizeaza

Dispozitia  87  din 21.04.2021 privind  suplimentarea proiectului Ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Tămășeni din data de 22.04.2021, convocat prin Dispozitia nr.84/16.04.2021 - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 și a listei de investitii - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al SC “LOCALSERV COMTAM” SRL Tamaseni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei în procent de 2,6%, a impozitelor si taxelor locale,pentru anul fiscal 2022, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind privind respingerea solicitării Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Neamț cu privire la rectificarea cărților funciare nr. 53113, 53114, respectiv 53120 Tămășeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Tămăşeni în Adunarea Generală la SC LOCALSERV COMTAM SRL -vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind privind prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul „Clădire Grădiniță Adjudeni”, aparţinând domeniului public al Comunei Tămăşeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pentru un spaţiu cu suprafaţa de 377 mp, amplasat în imobilul „Clădire Cămin Cultural Tămăşeni”, aparţinând domeniului public al Comunei Tămăşeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul comunei Tămășeni,județul Neamț pe anul 2021 - vizualizeaza

Raportul privind activitatea asistenților personali cu handicap grav din cadrul Primăriei com.Tămășeni pe semestrul II 2020 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului „Watman-Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” a terenului pentru construirea noilor investiții aferente acestuia în suprafață de 49 mp,din totalul de 20000 mp,propietatea domeniului public a comunei Tămășeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului „Watman-Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” a terenului pentru construcția noilor investiții aferente acestuia, în suprafață de 49 mp din totalul de 11687mp, teren aparţinând domeniului public al Comunei Tămăşeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID S.A., referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinanţarea extinderii rețelei de energie electrică zona Fundătura Islazului, comuna Tămășeni, județul Neamț - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID S.A., referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinanţarea extinderii rețelei de energie electrică zona Stufului, comuna Tămășeni, județul Neamț - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședinta - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 22.04.2021 - PARTEA I

image

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 22.04.2021 - PARTEA II

image

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 22.04.2021 - PARTEA III

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 22.04.2021

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 22.04.2021 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 31/22.04.2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 și a listei de investitii - vizualizeaza

HCL 32/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al SC “LOCALSERV COMTAM” SRL Tamaseni - vizualizeaza

HCL 33/22.04.2021 privind indexarea cu rata inflaţiei în procent de 2,6%, a impozitelor si taxelor locale,pentru anul fiscal 2022, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal - vizualizeaza

HCL 34/22.04.2021 privind respingerea solicitării Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Neamț cu privire la rectificarea cărților funciare nr. 53113, 53114, respectiv 53120 Tămășeni - vizualizeaza

HCL 35/22.04.2021 privind privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Tămăşeni în Adunarea Generală la SC LOCALSERV COMTAM SRL - vizualizeaza

HCL 36/22.04.2021 privind prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul „Clădire Grădiniță Adjudeni”, aparţinând domeniului public al Comunei Tămăşeni - vizualizeaza


HCL 37/22.04.2021 privind prelungirea contractului de închiriere pentru un spaţiu cu suprafaţa de 377 mp, amplasat în imobilul „Clădire Cămin Cultural Tămăşeni”, aparţinând domeniului public al Comunei Tămăşeni - vizualizeaza

HCL 38/22.04.2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul comunei Tămășeni,județul Neamț pe anul 2021 - vizualizeaza

HCL 39/22.04.2021 privind punerea la dispozitia proiectului „Watman-Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” a terenului pentru construirea noilor investiții aferente acestuia în suprafață de 49 mp,din totalul de 20000 mp,propietatea domeniului public a comunei Tămășeni - vizualizeaza

HCL 40/22.04.2021 privind punerea la dispozitia proiectului „Watman-Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” a terenului pentru construcția noilor investiții aferente acestuia, în suprafață de 49 mp din totalul de 11687mp, teren aparţinând domeniului public al Comunei Tămăşeni - vizualizeaza

HCL 41/22.04.2021 privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID S.A., referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinanţarea extinderii rețelei de energie electrică zona Fundătura Islazului, comuna Tămășeni, județul Neamț - vizualizeaza

HCL 42/22.04.2021 privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID S.A., referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinanţarea extinderii rețelei de energie electrică zona Stufului, comuna Tămășeni, județul Neamț - vizualizeaza

HCL 43/22.04.2021 privind alegerea președintelui de ședinta - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter