Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 20.12.2021

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 20.12.2021
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 20.12.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 275/14.12.2021 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in data de 20.12.2021 - vizualizeaza


Dispozitia 276/17.12.2021 privind  suplimentarea proiectului Ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Tămășeni din data de 20.12.2021 convocată prin Dispozitia nr.275/14.12.2021 -vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestari servicii - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de aprovizionare a pupulației comunei Tămășeni cu principalele produse alimentare raționalizate,în caz de mobilizare sau război pentru perioada 2021-2024 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca de către beneficiarii prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2022 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Tămășeni pentru anul școlar 2022-2023 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea de măsuri compensatorii PSI referitoare la nerespectarea distanțelor de siguranță față de vecinătăți pentru construcția "Grădiniță și dispensar uman Tămășeni" - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 20.12.2021

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 20.12.2021

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 20.12.2021 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 104/20.12.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 - vizualizeaza

HCL 105/20.12.2021 privind aprobarea încheierii unui contract de prestari servicii - vizualizeaza

HCL 106/20.12.2021 privind aprobarea Programului de aprovizionare a pupulației comunei Tămășeni cu principalele produse alimentare raționalizate,în caz de mobilizare sau război pentru perioada 2021-2024 - vizualizeaza

HCL 107/20.12.2021 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca de către beneficiarii prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2022 - vizualizeaza

HCL 108/20.12.2021 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Tămășeni pentru anul școlar 2022-2023 - vizualizeaza

HCL 109/20.12.2021 privind aprobarea de măsuri compensatorii PSI referitoare la nerespectarea distanțelor de siguranță față de vecinătăți pentru construcția "Grădiniță și dispensar unam Tămășeni" - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter