Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 31.10.2022

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 31.10.2022
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 31.10.2022

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 325/25.10.2022 privind  convocarea  Consiliului Local al  comunei Tămășeni în ședință  ordinara - vizualizeaza

Dispozitia 325/25.10.2022 privind  suplimentarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Tamaseni din data de 31.10.2022, convocata prin Dispozitia nr. 325/26.10.2022 - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, studiu de soluţie şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Eliberarea amplasament LEA 20kV derivaţie PTA3 Tămăşeni" - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-conomice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Extindere sistem de supraveghere video stradal comuna Tămăşeni" - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice ai investiţiei şi a indicatorilor tehnico economici ai investiţiei „Reabilitare clădire Grădiniţă şi Dispensar Uman Tămăşeni în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu" - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tămăşeni la data de 31.12.2021 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tămăşeni la data de 31.03.2022 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tămăşeni la data de 30.06.2022 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către SC DELGAZ GRID SA ,a terenurilor aparţinând domeniului public al Comunei Tămăşeni aferente investiţiei „Eliberare amplasament LEA 20kV derivaţie РТА 3 Tămăşeni" - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei Tămăşeni în domeniul privat al comunei Tămăşeni a două suprafeţe de teren - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă totală de 51,90 mp.proprietate publică acomunei Tămăşeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă totală de 97,27 mp proprietate publică a comunei Tămăşeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 61,96 mp proprietate publică a comunei Tămăşeni- vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 3000 mp proprietate publică a comunei Tămăşeni- vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămăşeni pentru anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025- vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind retragerea comunei Poiana Teiului din AD1 AQUA NEAMŢ
- vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor la apa şi apă uzată conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamt,în perioada 2014-2020 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMŢ„în vederea exercitării votului - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii investiilor aferente UAT Tămăşeni si participarea Consiliului Local Tămăşeni la cofinantarea pentru "Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din judeţul Neamţ, in perioada 2014-2020" - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Tămăşeni - vizualizeaza

Prezentarea raportului de audit finaciar nr.5386/08.07.2022 şi deciziei nr.27/14.10.2022 a Camerei de Conturi Neamţ întrebări,interpelan.

Discutarea unor cereri - vizualizeaza

Rapoarte suplimentare nr.9485/31.10.2022 si 9487/31.10.2022 la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI DIN DATA DE 31.10.2022

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 31.10.2022

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 31.10.2022 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 50/31.10.2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice,studiu de soluţie şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Eliberarea amplasament LEA 20kV derivaţie PTA3 Tămăşeni" - vizualizeaza

HCL 51/31.10.2022 privind alegerea unui preşedinte de şedinţă - vizualizeaza

HCL 52/31.10.2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-conomice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Extindere sistem de supraveghere video stradal comuna Tămăşeni" - vizualizeaza

HCL 53/31.10.2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice ai investiţiei şi a indicatorilor tehnico economici ai investiţiei "Reabilitare clădire Grădiniţă şi Dispensar Uman Tămăşeni în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu" - vizualizeaza

HCL 54/31.10.2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tămăşeni la data de 31.12.2021 - vizualizeaza

HCL 55/31.10.2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tămăşeni la data de 31.03.2022 - vizualizeaza

HCL 56/31.10.2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tămăşeni la data de 30.06.2022 - vizualizeaza

HCL 57/31.10.2022 privind darea în folosinţă gratuită către SC DELGAZ GRID SA ,a terenurilor aparţinând domeniului public al Comunei Tămăşeni aferente investiţiei "Eliberare amplasament LEA 20kV derivaţie РТА 3 Tămăşeni" - vizualizeaza

HCL 58/31.10.2022 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă totală de 51,90 mp.proprietate publică a comunei Tămăşeni - vizualizeaza

HCL 59/31.10.2022 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă totală de 97,27 mp proprietate publică a comunei Tămăşeni - vizualizeaza

HCL 60/31.10.2022 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 61,96 mp proprietate publică a comunei Tămăşeni - vizualizeaza

HCL 61/31.10.2022 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 3000 mp proprietate publică a comunei Tămăşeni - vizualizeaza

HCL 62/31.10.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămăşeni pentru anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025 - vizualizeaza

HCL 63/31.10.2022 privind retragerea comunei Poiana Teiului din ADI AQUA NEAMŢ - vizualizeaza

HCL 64/31.10.2022 privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor la apa şi apă uzată conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamt,în perioada 2014-2020" - vizualizeaza

HCL 65/31.10.2022 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMŢ" în vederea exercitării votului - vizualizeaza

HCL 66/31.10.2022 privind aprobarea valorii investiilor aferente UAT Tămăşeni si participarea Consiliului Local Tămăşeni la cofinantarea pentru "Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din judeţul Neamţ, in perioada 2014-2020" - vizualizeaza

HCL 67/31.10.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Tămăşeni - vizualizeaza

HCL 68/31.10.2022 privind acordarea unui mandat special - vizualizeaza
COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter