Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 25.09.2023

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 25.09.2023
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința ordinară din data de 25.09.2023

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 357/19.09.2023 privind  convocarea  Consiliului Local al  comunei Tămășeni în ședință  ordinara - vizualizeaza


PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Neamţ" - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul anexei la H.C.L. nr.17 din 30.03.2022 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă totală de 82,912 mp proprietate publică a comunei Tămăseni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămăşeni pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Tămăşeni în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din comuna Tămăşeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul anexei la HCL nr.53/16.08.2023 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă totală de 11.52 mp proprietate publică a comunei Tămăşeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind ocuparea unor suprateţe de teren ce aparţin domeniului public al Comunei Tămăşeni de către SC DELGAZ GRID SA ,aferente investiţiei „Alimentare cu energie electrică magazie cereale com.Tămăşeni, jud.Neamţ" - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Tămăşeni în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar din comuna Tămăşeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Bibliotecii Comunale Tămăşeni - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului "Microbuze electrice pentru elevi la nivelul judetului Neamt" - vizualizeaza


INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI DIN DATA DE 25.09.2023

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 25.09.2023

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 25.09.2023 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

H.C.L. 55/25.09.2023 privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Neamţ" - vizualizeaza

H.C.L. 56/25.09.2023 privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul anexei la H.C.L. nr.17 din 30.03.2022 - vizualizeaza

H.C.L. 57/25.09.2023 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă totală de 82,912 mp proprietate publică a comunei Tămăseni - vizualizeaza

H.C.L. 58/25.09.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămăşeni pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026 - vizualizeaza

H.C.L. 59/25.09.2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Tămăşeni în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din comuna Tămăşeni - vizualizeaza

H.C.L. 60/25.09.2023 privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul anexei la HCL nr.53/16.08.2023 - vizualizeaza

H.C.L. 61/25.09.2023 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă totală de 11.52 mp proprietate publică a comunei Tămăşeni - vizualizeaza

H.C.L. 62/25.09.2023 privind ocuparea unor suprateţe de teren ce aparţin domeniului public al Comunei Tămăşeni de către SC DELGAZ GRID SA ,aferente investiţiei „Alimentare cu energie electrică magazie cereale com.Tămăşeni, jud.Neamţ" - vizualizeaza

H.C.L. 63/25.09.2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Tămăşeni în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar din comuna Tămăşeni - vizualizeaza

H.C.L. 64/25.09.2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Bibliotecii Comunale Tămăşeni - vizualizeaza

H.C.L. 65/25.09.2023 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului "MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVI LA NIVELUL JUDETULUI NEAMT" - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter