SEDINȚELE CONSILIULUI LOCAL

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Registrul pentru evidenta hotararilor
 1. Registrul pentru evidenta hotararilor emise de Consiliul Local Tămășeni în anul 2020
Căutare rapidă hotărâri de consiliul local după numar, an sau conținut
HCL
An
Nr.
Tip fiser: pdf
111
2021
HCL 111/22.12.2021 privind aprobarea Programului de aprovizionare a pupulației comunei Tămășeni cu principalele produse alimentare  raționalizate,în caz de mobilizare sau război pentru perioada 2021-2024
110
2021
HCL 110/22.12.2021 privind rectificarea  bugetului local al comunei  Tămășeni pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024
109
2021
HCL 109/20.12.2021 privind  aprobarea de măsuri compensatorii PSI referitoare la nerespectarea distanțelor de siguranță față de vecinătăți pentru construcția "Grădiniță și dispensar unam Tămășeni"
108
2021
HCL 108/20.12.2021 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Tămășeni pentru anul școlar 2022-2023
107
2021
HCL 107/20.12.2021 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca de către beneficiarii prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2022
106
2021
HCL 106/20.12.2021 privind   aprobarea Programului de aprovizionare a populației comunei Tămășeni cu principalele produse alimentare  raționalizate,în caz de mobilizare sau război pentru perioada 2021-2024
105
2021
HCL 105/20.12.2021 privind aprobarea încheierii unui contract de prestari servicii
104
2021
HCL 104/20.12.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024
103
2021
HCL 103/26.11.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024
102
2021
HCL 102/26.11.2021 privind darea în folosință gratuită către cabinetele de medicină de familie a cotei-părți indiviză din spațiile de folosință comună,pentru realizarea obiectului de activitate specific specialității medicale
101
2021
HCL 101/26.11.2021 privind prelungirea valabilității contractului de concesiune nr.6106 din 4.11.2013 încheiat cu Cabinet Medical dr.Jurcău Florin
100
2021
HCL 100/26.11.2021 privind prelungirea valabilității contractului de concesiune nr.6105 din 04.11.2013 încheiat cu Cabinet Medical dr.Jurcău Elena
99
2021
HCL 99/26.11.2021 privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea Unitatii Administrativ Teritoriala comuna  Tămășeni, judetul Neamț, pentru RCS&RDS  S.A. in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora
98
2021
HCL 98/26.11.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici pentru proiectul "Modernizare stradaMare,satAdjudeni, com.Tămășeni, județul Neamț"
97
2021
HCL 97/26.11.2021 privind  privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2022 în Comuna Tămășeni,jud.Neamț
96
2021
HCL 96/26.11.2021 privind aprobarea procedurii de declarare a stării de insolvabilitate,scoaterea din evidență contabilă a persoanelor insolvabile și trecerea lor într-o evidență separata
95
2021
HCL 95/26.11.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Tămășeni,la data de 30.09.2021
94
2021
HCL 94/02.11.2021 privind privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMȚ” in vederea  exercitarii votului
93
2021
HCL 93/02.11.2021 privind privind desemnarea reprezentantului consiliului local in Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul Concursului pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Tămășeni
92
2021
HCL 92/22.10.2021 privind alegerea unui președinte de ședință
91
2021
HCL 91/22.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și  devizului estimativ pentru obiectivul de investiții "Extindere sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare în comuna Tămășeni,județul Neamț"
90
2021
HCL 90/22.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și  devizului  estimativ pentru obiectivul de investiții "Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Tămășeni,județul Neamț" - vizualizeaza
89
2021
HCL 89/22.10.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024
88
2021
HCL 88/28.09.2021 privind aprobarea casării mijloacelor fixe din patrimoniul comunei Tămășeni
87
2021
HCL 87/28.09.2021 privind desemnarea  reprezentatilor Consiliului Local al comunei Tămășeni în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea  calității  educatiei în unitățile de învățământ preuniversitar din comuna Tămășeni
86
2021
HCL 86/28.09.2021 privind privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tămășeni în Consiliile de Administraţie ale unităților de învățământ din comuna Tămășeni
85
2021
HCL 85/28.09.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei  Tămășeni, la data de 30.06.2021
84
2021
HCL 84/28.09.2021 privind rectificarea  bugetului local al comunei  Tămășeni pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024
83
2021
HCL 83/14.09.2021 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor aferente Programului pentru scoli al României si al contractelor/acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative la nivelul Comunei Tamaseni
82
2021
HCL 82/17.08.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024
81
2021
HCL 81/11.08.2021  privind  privind stabilirea condiţiilor de acces pe drumurile publice la perimetrul Luțca-Tămășeni
80
2021
HCL 80/11.08.2021 privind privind stabilirea condiţiilor de acces pe drumurile publice la perimetrul de exploatare Tămășeni-Doljești
79
2021
HCL 79/11.08.2021   privind  darea în folosinţă gratuită către  Parohia Romano-Catolică Tămășeni, a unui imobil (teren), domeniu privat al  Comunei Tămășeni, în suprafață de 500mp, situat în satul Tămășeni, comuna Tămășeni, str. Traian, nr. 35A , identificat prin nr. Cad /CF: 54145, în scopul construirii unei capele mortuare
78
2021
HCL 78/11.08.2021  privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Tămășeni a imobilului(teren)în suprafața de 500 mp,situat în satul Tămășeni,comuna Tămășeni,str.Traian nr.35A,identificat prin nr.Cad/CF:54145
77
2021
HCL 77/11.08.2021  privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024
76
2021
HCL 76/11.08.2021 cu privire la alegerea unui presedinte de sedinta
75
2021
HCL 75/30.07.2021 privind analiza stadiului de înscriere a datelor in Registru Agricol pentru trimestrul I și II anul 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități
74
2021
HCL 74/09.07.2021 cu privire la alegerea unui presedinte de sedinta
73
2021
HCL 73/09.07.2021  privind modificarea si completarea Actului Constitutiv și Statutul Asociației de dezvoltare Intercomunitara "Aqua Neamț"
72
2021
HCL 72/09.07.2021 privind acordarea unui mandat special și pentru modificarea HCL nr.29 din 28.03.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara "Econeamț", din Zona 2,județul Neamț
71
2021
HCL 71/09.07.2021 privind completarea HCL nr.79/28.12.2017,cu modificările ulterioare, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tămășeni
70
2021
HCL 70/09.07.2021  privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân
69
2021
HCL 69/09.07.2021  privind aprobarea prelungirii contractului de servicii juridice de consultanță,de asistență și /sau de reprezenare a Unității Adminsitrativ Teritoriale comuna Tămășeni și mărirea onorariului lunar
68
2021
HCL 68/09.07.2021 privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID SA,referitoare la  acceptarea ofertei de participare la cofinanțarea extinderii rețelei de energie electrică str.Trandafirilor,comuna Tămășeni,județul Neamț
67
2021
HCL 67/09.07.2021 privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID SA,referitoare la  acceptarea ofertei de participare la cofinanțarea extinderii rețelei de energie electrică str.Mușcatelor,comuna Tămășeni,județul Neamț
66
2021
HCL 66/09.07.2021 privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID SA,referitoare la  acceptarea ofertei de participare la cofinanțarea extinderii rețelei de energie electrică str.Garoafelor,comuna Tămășeni,județul Neamț
65
2021
HCL 65/09.07.2021  privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID SA,referitoare la  acceptarea ofertei de participare la cofinanțarea extinderii rețelei de energie electrică zona Livada, str.Panseluțelor,comuna Tămășeni,județul Neamț
64
2021
HCL 64/09.07.2021  privind schimbarea concesionarului aferent contractului de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în comuna Tămășeni,județul Neamț
63
2021
HCL 63/09.07.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024
62
2021
HCL 62/14.06.2021 privind numirea persoanei care va tine Registrul de Evidenta  a Datoriei Publice Locale si Registrul de Evidenta a Garatiilor Locale
61
2021
HCL 61/14.06.2021 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţie „Covor asfaltic pe DJ201C, km 3+250 – km 8+575, comuna Tămășeni, județul Neamț”
60
2021
HCL 60/14.06.2021 privind constatarea încetarii de drept a unui  mandat de consilier local și vacantarea locului de consilier local
59
2021
HCL 59/14.06.2021 privind alegerea unui președinte de ședință
58
2021
HCL 58/25.05.2021 privind completarea anexelor la HCL nr. 32 din 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al SC “LOCALSERV COMTAM” SRL Tamaseni
57
2021
HCL 57/25.05.2021 privind  darea în folosinţă gratuită catre  S.C. APAVITAL S.A. Iași, a terenurilor pentru construcția noilor investiții aferente „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din  județul Iași în  perioada  2014-2020”, terenuri aparținând domeniului public al Comunei Tămășeni
56
2021
HCL 56/25.05.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenţă
56
2021
HCL 56/25.05.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenţă
54
2021
HCL 54/25.05.2021 privind respingerea cererii de acordare a unui ajutor de urgenţă
53
2021
HCL 53/25.05.2021 privind aprobarea încheierii contractului pentru acordarea de servicii social-medicale specializate oferite de Asociaţia Centrul Diecezan Caritas Iasi și alocarea de fonduri din bugetul local, pentru anul 2021, pentru plata serviciilor prestate
52
2021
HCL 52/25.05.2021 privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID S.A., referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinanţarea extinderii rețelei de energie electrică zona Stadionului, comuna Tămășeni, județul Neamț
51
2021
HCL 51/25.05.2021 privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID S.A., referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinanţarea extinderii rețelei de energie electrică zona Salcamilor, comuna Tămășeni, județul Neamț
50
2021
HCL 50/25.05.2021  privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID S.A., referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinanţarea extinderii rețelei de energie electrică zona Caprioarei, comuna Tămășeni, județul Neamț
49
2021
HCL 49/25.05.2021 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Extindere rețele electrice, localitatea Tămășeni, comuna Tămășeni, județul Neamț-zona Fundătura Islazului”, a Contractului de Asociere și a Contractului de Cofinanțare cu S.C. Delgaz Grid S.A., in vederea implementării acestuia
48
2021
HCL 48/25.05.2021 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Extindere rețele electrice, localitatea Tămășeni, comuna Tămășeni, județul Neamț-zona Strada Stufului”, a Contractului de Asociere și a Contractului de Cofinanțare cu S.C. Delgaz Grid S.A., in vederea implementării acestuia
47
2021
HCL 47/25.05.2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-2027 a Comunei Tămăşeni, Judeţul Neamţ
46
2021
HCL 46/25.05.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei  Tămășeni ,la data de 31.03.2021
45
2021
HCL 45/25.05.2021 privind revocarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 37 din 22.04.2021 privind prelungirea contractului de închiriere pentru un spaţiu cu  suprafaţa de 377 mp,  amplasat  în imobilul „Clădire  Cămin Cultural Tămăşeni”, aparţinând domeniului public  al Comunei  Tămăşeni
44
2021
HCL 44/25.05.2021 privind revocarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 36 din 22.04.2021 privind prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul „Clădire  Grădiniță Adjudeni”, aparţinând domeniului public  al Comunei  Tămăşeni
43
2021
HCL 43/22.04.2021  privind alegerea președintelui de ședinta
42
2021
HCL 42/22.04.2021  privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID S.A., referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinanţarea extinderii rețelei de energie electrică zona Stufului, comuna Tămășeni, județul Neamț
41
2021
HCL 41/22.04.2021  privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID S.A., referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinanţarea extinderii rețelei de energie electrică zona Fundătura Islazului, comuna Tămășeni, județul Neamț
40
2021
HCL 40/22.04.2021 privind punerea la dispozitia proiectului  „Watman-Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” a terenului pentru construcția noilor investiții aferente acestuia, în suprafață de 49 mp din totalul de 11687mp, teren aparţinând domeniului public  al Comunei  Tămăşeni
39
2021
HCL 39/22.04.2021 privind punerea la dispozitia proiectului „Watman-Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” a terenului pentru construirea noilor investiții aferente acestuia în suprafață de 49 mp,din totalul de 20000 mp,propietatea domeniului public a comunei Tămășeni
38
2021
HCL 38/22.04.2021 privind aprobarea  Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul comunei Tămășeni,județul Neamț pe anul 2021
37
2021
HCL 37/22.04.2021 privind prelungirea  contractului de închiriere pentru un spaţiu cu  suprafaţa de 377 mp,  amplasat  în imobilul „Clădire  Cămin Cultural Tămăşeni”, aparţinând domeniului public  al Comunei  Tămăşeni
36
2021
HCL 36/22.04.2021 privind prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul „Clădire Grădiniță Adjudeni”, aparţinând domeniului public al Comunei Tămăşeni
35
2021
HCL 35/22.04.2021 privind privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Tămăşeni în Adunarea Generală la SC LOCALSERV COMTAM SRL
34
2021
HCL 34/22.04.2021 privind respingerea solicitării Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Neamț cu privire la  rectificarea cărților funciare nr. 53113, 53114, respectiv 53120 Tămășeni
33
2021
HCL 33/22.04.2021 privind indexarea cu rata inflaţiei în procent de 2,6%, a impozitelor si taxelor locale,pentru anul fiscal 2022, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
32
2021
HCL 32/22.04.2021 privind  aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al SC “LOCALSERV COMTAM” SRL  Tamaseni
31
2021
HCL 31/22.04.2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 și a listei de investitii
30
2021
HCL 30/23.03.2021 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului
29
2021
HCL 29/23.03.2021 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico economici, pentru investiţia „FINALIZARE SALĂ DE SPORT, SAT ADJUDENI, COMUNA TĂMĂȘENI, JUDEȚUL NEAMȚ”
28
2021
HCL 28/02.03.2021 privind aprobarea unor completări la HCL nr. 24 din 26.02.2021 privind aprobarea realizării investiţiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extindere sistem de alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ
27
2021
HCL 27/26.02.2021 privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane" ,cu titlu gratuit pe durata existenței obiectivului,,Sirenă electonică-S Sir.060,,a terenului în suprafață de 49 mp,din totalul de 11687 mp,propietatea domeniului public a comunei Tămășeni
26
2021
HCL 26/26.02.2021 privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane" ,cu titlu gratuit pe durata existenței obiectivului,,Sirenă electonică-S Sir.061,,a terenului în suprafață de 49 mp,din totalul de 20000mp, propietatea domeniului public a comunei Tămășeni
25
2021
HCL 25/26.02.2021 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie „Extindere sistem de alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”
24
2021
HCL 24/26.02.2021 privind aprobarea realizării investiţiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extindere sistem de alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”
23
2021
HCL 23/26.02.2021  privind aprobarea ocupării de către SC DELGAZ GRID SA  ,cu drept de uz și servitute,a suprafeței de 1513,80 mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni
22
2021
HCL 22/26.02.2021 privind aprobarea ocupării de către SC DELGAZ GRID SA  ,cu drept de uz și servitute,a suprafeței de 656,80 mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni
21
2021
HCL 21/26.02.2021 privind aprobarea ocupării de către SC DELGAZ GRID SA ,cu drept de uz și servitute,a suprafeței de 1332,40 mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni
20
2021
HCL 20/26.02.2021  privind aprobarea ocupării de către SC DELGAZ GRID SA  ,cu drept de uz și servitute,a suprafeței de 757,60mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni
19
2021
HCL 19/26.02.2021 privind aprobarea ocupării de către SC DELGAZ GRID SA  ,cu drept de uz și servitute,a suprafeței de 1231,20 mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni
18
2021
HCL 18/26.02.2021  privind aprobarea ocupării de către SC DELGAZ GRID SA  ,cu drept de uz și servitute,a suprafeței de 625,40 mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni
17
2021
HCL 17/26.02.2021 privind aprobarea ocupării de către SC DELGAZ GRID SA  ,cu drept de uz și servitute,a suprafeței de 817,50 mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni
16
2021
HCL 16/26.02.2021 privind aprobarea ocupării de către SC DELGAZ GRID SA ,cu drept de uz și servitute,a suprafeței de 685,40 mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni
15
2021
HCL 15/26.02.2021 privind aprobarea ocupării de către SC DELGAZ GRID SA ,cu drept de uz și servitute,a suprafeței de 1271,20mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni
14
2021
HCL 14/26.02.2021 privind aprobarea Regulamentului cadru pentru înregistrarea și arhivarea contractelor de arendă depuse la Primăria /consiliul local al comunei Tămășeni,județul Neamț.
13
2021
HCL 13/26.02.2021 privind modificarea HCL nr.65/15.12.2020 privind nivelurile valorilor impozabile,impozitelor și taxelor locale asimilate acestora,precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021 în com.Tămășeni,jud.Neamț
12
2021
HCL 12/26.02.2021 privind revocarea Hotărârii de Consiliul Local nr.74 din 15.12.2020 privind acordarea unor facilitati
11
2021
HCL 11/26.02.2021 privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere pentru un spaţiu situat în incinta Primăriei comunei Tămăşeni
10
2021
HCL 10/26.02.2021 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Tămășeni, judeţul Neamț și stabilirea componentei comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Tămășeni pentru anul 2020
9
2021
HCL 9/26.02.2021 privind aprobarea rețelei scolare a unităților de învățământ preuniversitar din com.Tămășeni,pentru anul 2021-2022
8
2021
HCL 8/26.02.2021 privind acordarea unui mandat special și pentru modificarea HCL nr.29/28.03.2018 privind atribuirea si încheierea contractului Degelarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a uat-utilor membre a ADI ECONEAMȚ,zona 2,jud.Neamț
7
2021
HCL 7/26.02.2021 privind desemnarea reprezentantului de drept al comunei Tămășeni în adunarea generala a ADI ,,AQUA NEAMȚ"
6
2021

HCL 6/26.02.2021 privind desemnarea reprezentantului de drept al comunei Tămășeni în adunarea generala a ADI "Econeamț"
5
2021
HCL 5/26.02.2021 privind aprobarea planului de actiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă că către beneficiarii prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pe anul 2021
4
2021
HCL 4/26.02.2021 privind   aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei  Tămășeni ,la data de 31.12.2020
3
2021
HCL 3/26.02.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Tămășeni ,la data de 30.09.2020
2
2021
HCL 2/26.02.2021 privind  alegerea unui președinte de ședință
1
2021
HCL 1/19.01.2021 privind aprobarea schimbări temporare a destinaţiei unor spaţii din Dispensarul Uman Adjudeni în centru de vaccinare

  COMUNA TAMASENI

  str. Unirii, nr.157

  Loc Tămășeni,

  jud. Neamț

  Cod postal 617465

  www.comunatamaseni.ro

  Newsletter