Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 14.06.2022

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 14.06.2022
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 14.06.2022

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 210/09.06.2022 privind  convocarea  Consiliului Local al  comunei Tămășeni în ședință  extraordinară - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.59/20.11.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tămășeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț, în perioada 2014-2020" cu privire la investițiile prevăzute pentru UAT Tămășeni - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 14.06.2022

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 14.06.2022

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 14.06.2022 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 28/14.06.2022 privind modificarea H.C.L. nr.59/20.11.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tămășeni - vizualizeaza

HCL 29/14.06.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 - vizulizeaza

HCL 30/14.06.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență - vizualizeaza

HCL 31/14.06.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț, în perioada 2014-2020" cu privire la investițiile prevăzute pentru UAT Tămășeni - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter