Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 01.09.2020

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 01.09.2020
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 01.09.2020

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 179/28.08.2020 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in data de 01.09.2020 - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă - vizualiizeaza

Proiect de hotărâre privind încetarea unui mandat de consilier local - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind încetarea unui mandat de consilier local - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămăşeni pe anul 2020 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice,faza DALI,pentru investiţia „Finalizare Sală desport,sat Adjudeni,com.Tămăşeni,jud.Neamţ" - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice,Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii„C.N.I.„S.A., pe bază de protocols amplasamentului situat în sat Adjudeni,comuna Tămăşeni judeţul Neamţ şi asigurarea condiţiilor în vederea realizării obiectivului de investiţii„Finalizare sală de sport,sat Adjudeni,comuna Tămăşenijudeţul Neamţ" - vizualizeaza


Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţilor organizării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziţia produselor aferente programului pentru şcoli al României şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tămăşeni, 1a data de 30.06.2020 - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 01.09.2020

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 01.09.2020

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 01.09.2020 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 43/01.09.2020 privind alegerea unui preşedinte de şedinţă - vizualizeaza

HCL 44/01.09.2020 privind încetarea unui mandat de consilier local - vizualizeaza

HCL 45/01.09.2020 privind încetarea unui mandat de consilier local - vizualizeaza

HCL 46/01.09.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămăşeni pe anul 2020 - vizualizeaza

HCL 47/01.09.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnice,faza DALI,pentru investiţia „Finalizare Sală desport,sat Adjudeni,com.Tămăşeni,jud.Neamţ" - vizualizeaza

HCL 48/01.09.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice,Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii„C.N.I.„S.A., pe bază de protocols amplasamentului situat în sat Adjudeni,comuna Tămăşeni judeţul Neamţ şi asigurarea condiţiilor în vederea realizării obiectivului de investiţii„Finalizare sală de sport,sat Adjudeni,comuna Tămăşenijudeţul Neamţ" - vizualizeaza

HCL 49/01.09.2020 privind neasumarea responsabilităţilor organizării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziţia produselor aferente programului pentru şcoli al României şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local - vizualizeaza

HCL 50/01.09.2020 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tămăşeni, 1a data de 30.06.2020 - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter