Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 26.11.2021

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 26.11.2021
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 26.11.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 229/19.11.2021 privind convocarea consiliului local in sedinta extraordinara in data de 26.11.2021 - vizualizeaza

Dispozitia 230/25.11.2021 privind suplimentarea proiectului Ordinii de zi a sedintei ordinare  a Consiliului Local al comunei Tamaseni din data de 26.11.2021 convocata prin Dispozitia nr.229/19.11.2021- vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Tămășeni,la data de 30.09.2021 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de declarare a stării de insolvabilitate, scoaterea din evidență contabilă a persoanelor insolvabile și trecerea lor într-o evidență separata - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2022 în Comuna Tămășeni,jud.Neamț - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici pentru proiectul "Modernizare strada Mare, sat Adjudeni, com.Tămășeni, județul Neamț" - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea Unitatii Administrativ Teritoriala comuna Tămășeni, judetul Neamț, pentru RCS&RDS S.A. in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora - vizualizeaza


Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității contractului de concesiune nr.6105 din 4.11.2013 încheiat cu Cabinet Medical dr.Jurcău Elena - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității contractului de concesiune nr.6106 din 4.11.2013 încheiat cu Cabinet Medical dr.Jurcău Florin - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către cabinetele de medicină de familie a cotei-părți indiviză din spațiile de folosință comună,pentru realizarea obiectului de activitate specific specialității medicale - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 - vizualizeaza


INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 26.11.2021

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 26.11.2021

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 26.11.2021 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 95/26.11.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Tămășeni,la data de 30.09.2021 - vizualizeaza

HCL 96/26.11.2021 privind aprobarea procedurii de declarare a stării de insolvabilitate,scoaterea din evidență contabilă a persoanelor insolvabile și trecerea lor într-o evidență separata - vizualizeaza

HCL 97/26.11.2021 privind privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2022 în Comuna Tămășeni,jud.Neamț - vizualizeaza

HCL 98/26.11.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici pentru proiectul "Modernizare stradaMare,satAdjudeni, com.Tămășeni, județul Neamț" - vizualizeaza

HCL 99/26.11.2021 privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea Unitatii Administrativ Teritoriala comuna Tămășeni, judetul Neamț, pentru RCS&RDS S.A. in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora - vizualizeaza

HCL 100/26.11.2021 privind prelungirea valabilității contractului de concesiune nr.6105 din 04.11.2013 încheiat cu Cabinet Medical dr.Jurcău Elena - vizualizeaza

HCL 101/26.11.2021 privind prelungirea valabilității contractului de concesiune nr.6106 din 4.11.2013 încheiat cu Cabinet Medical dr.Jurcău Florin -vizualizeaza

HCL 102/26.11.2021 privind darea în folosință gratuită către cabinetele de medicină de familie a cotei-părți indiviză din spațiile de folosință comună,pentru realizarea obiectului de activitate specific specialității medicale - vizualizeaza

HCL 103/26.11.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 - vizualizeaza


COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter