Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 14.09.2021

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 14.09.2021
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 14.09.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 170/13.09.2021 privind convocarea consiliului local in sedinta extraordinara in data de 14.09.2021 - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru scoli al României și al contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor  pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Tămășeni - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 14.09.2021

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 14.09.2021

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 14.09.2021 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 83/14.09.2021 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor aferente Programului pentru scoli al României si al contractelor/acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative la nivelul Comunei Tamaseni - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter