Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 11.07.2023

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 11.07.2023
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința extraordinară din data de 11.07.2023

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 319/05.07.2023 privind  convocarea  Consiliului Local al  comunei Tămășeni în ședință  ordinara - vizualizeaza


PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local şi vacantarea locului de consilier local - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de servicii juridice de consultanţă,de asistenţă şi/sau de reprezentare a Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Tămăşeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă totală de 22,30 mp proprietate publică a comunei Tămăşeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă totală de 76,77 mp proprietate publică a comunei Tămăşeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de extindere a reţelei de distribuţie a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a locuinţelor din Comuna Tămăşeni.sat Tămăşeni,str.Căprioarei,jud.Neamţ a contractului de asociere şi a contractului de cofinanţare cu S.C. Delgaz Grid S.A. ,în vederea implementării acestuia - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltarea Jntercomunitară "Aqua Neamţ" în vederea exercitării votului - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta - vizualizeaza

Discutarea unor cereri - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI DIN DATA DE 11.07.2023

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 11.07.2023

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 11.07.2023 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 42/11.07.2023 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local şi vacantarea locului de consilier local - vizualizeaza

HCL 43/11.07.2023 privind aprobarea prelungirii contractului de servicii juridice de consultanţă,de asistenţă şi/sau de reprezentare a Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Tămăşeni - vizualizeaza

HCL 44/11.07.2023 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă totală de 22,30 mp proprietate publică a comunei Tămăşeni - vizualizeaza

HCL 45/11.07.2023 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă totală de 76,77 mp proprietate publică a comunei Tămăşeni - vizualizeaza

HCL 46/11.07.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de extindere a reţelei de distribuţie a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a locuinţelor din Comuna Tămăşeni.sat Tămăşeni,str.Căprioarei,jud.Neamţ a contractului de asociere şi a contractului de cofinanţare cu S.C. Delgaz Grid S.A. ,în vederea implementării acestuia - vizualizeaza

HCL 47/11.07.2023 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltarea Jntercomunitară "Aqua Neamţ" în vederea exercitării votului - vizualizeaza

HCL 48/11.07.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter