Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 09.06.2020

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 09.06.2020
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 30.04.2020

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 111/03.06.2020 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in data de 09.06.2020 - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului Judeţean Neamţ pentru realizarea proiectului de investiţii „Covor asfaltic pe DJ 201C, KM 3+250-KM 8+575, COMUNA Tămăşeni judelui Neamţ - vizualizeaza


Proiect de hotărâre privind retragerea Municipiului Roman din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamţ şi modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunilară,,Aqua Neamţ" - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.03.2020 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale şi Temei de proiectare aferentă investiţiei „Modernizare strada Traian, sat Tămăşeni, comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ" - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale şi Temei de proiectare aferente investiţiei „Modernizare strada Mare, sat Adjudeni, comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ" - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.8/18.02.2020 privind aprobarea instituirii unui drept de uz, asupra unei suprafeţe de teren din domeniul public al comunei Tămăşenijn favoarea SC DELGAZ GRID SA - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI DIN DATA DE 09.06.2020

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 30.04.2020

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 09.06.2020

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 20/09.06.2020 privind alegerea unui preşedinte de şedinţă - vizualizeaza

HCL 21/09.06.2020 privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului Judeţean Neamţ pentru realizarea proiectului de investiţii „Covor asfaltic pe DJ 201C,KM 3+250-KM 8+575,COMUNA Tămăşeni judelui Neamţ" - vizualizeaza
 
HCL 22/09.06.2020 privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă - vizualizeaza

HCL 23/09.06.2020 privind acordarea unui mandat special - vizualizeaza

HCL 24/09.06.2020 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.03.2020 - vizualizeaza

HCL 25/09.06.2020 privind aprobarea notei conceptuale şi Temei de proiectare aferentă investiţiei „Modernizare strada Traian,sat Tămăşeni,comuna Tămăşeni,judeţul Neamţ" - vizualizeaza

HCL 26/09.06.2020 privind aprobarea Notei Conceptuale şi Temei de proiectare aferente investiţiei „Modernizare strada Mare,sat Adjudeni,comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ" - vizualizeaza

HCL 27/09.06.2020 privind modificarea anexei la HCL nr.8/18.02.2020 privind aprobarea instituirii unui drept de uz, asupra unei suprafeţe de teren din domeniul public al comunei Tămăşeni in favoarea SC DELGAZ GRID SA - vizualizeaza

HCL 28/09.06.2020 privind aprobarea unui protocol de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter