Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 09.07.2021

Sedinta Consiliului Local Tamaseni din data de 09.07.2021
Comuna Tămășeni inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 09.07.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de e-mail primariatamaseni @ yahoo . com

DISPOZITII CONVOCARE

Dispozitia 132/02.07.2021 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in data de 09.07.2021 - vizualizeaza

PROPUNERI

Propuneri  primite din partea locuitorilor comunei

PROIECTE DE HOTARARI

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind schimbarea concesionarului aferent contractului de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în comuna Tămășeni,județul Neamț - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID SA,referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinanțarea extinderii rețelei de energie electrică zona Livada Panseluțelor, comuna Tămășeni, județul Neamț - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID SA, referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinanțarea extinderii rețelei de energie electrică str.Garoafelor, comuna Tămășeni, județul Neamț - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID SA,referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinanțarea extinderii rețelei de energie electrică str.Mușcatelor,comuna Tămășeni,județul Neamț - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID SA,referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinanțarea extinderii rețelei de energie electrică str.Trandafirilor,comuna Tămășeni,județul Neamț - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de servicii juridice de consultanță,de asistență și /sau de reprezenare a Unității Adminsitrativ Teritoriale comuna Tămășeni și mărirea onorariului lunar - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.79/28.12.2017,cu modificările ulterioare, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tămășeni - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special și pentru modificarea HCL nr.29 din 28.03.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara "Econeamț", din Zona 2,județul Neamț - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Actului Constitutiv și Statutul Asociației de dezvoltare Intercomunitara ,,Aqua Neamț" - vizualizeaza

INREGISTRAREA VIDEO A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 09.07.2021

image

MINUTA SEDINTEI

Minuta sedintei de consiliu local din data de 09.07.2021

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI

Procesul verbal al sedintei din data de 09.07.2021 - vizualizeaza

HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL APROBATE

HCL 63/09.07.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 - vizualizeaza

HCL 64/09.07.2021 privind schimbarea concesionarului aferent contractului de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în comuna Tămășeni,județul Neamț - vizualizeaza

HCL 65/09.07.2021 privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID SA,referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinanțarea extinderii rețelei de energie electrică zona Livada, str.Panseluțelor,comuna Tămășeni,județul Neamț - vizualizeaza

HCL 66/09.07.2021 privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID SA,referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinanțarea extinderii rețelei de energie electrică str.Garoafelor,comuna Tămășeni,județul Neamț - vizualizeaza

HCL 67/09.07.2021 privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID SA,referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinanțarea extinderii rețelei de energie electrică str.Mușcatelor,comuna Tămășeni,județul Neamț - vizualizeaza

HCL 68/09.07.2021 privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID SA,referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinanțarea extinderii rețelei de energie electrică str.Trandafirilor,comuna Tămășeni,județul Neamț - vizualizeaza

HCL 69/09.07.2021 privind aprobarea prelungirii contractului de servicii juridice de consultanță,de asistență și /sau de reprezenare a Unității Adminsitrativ Teritoriale comuna Tămășeni și mărirea onorariului lunar - vizualizeaza

HCL 70/09.07.2021 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân - vizualizeaza

HCL 71/09.07.2021 privind completarea HCL nr.79/28.12.2017,cu modificările ulterioare, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tămășeni - vizualizeaza

HCL 72/09.07.2021 privind acordarea unui mandat special și pentru modificarea HCL nr.29 din 28.03.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara "Econeamț", din Zona 2,județul Neamț - vizualizeaza

HCL 73/09.07.2021 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv și Statutul Asociației de dezvoltare Intercomunitara "Aqua Neamț" - vizualizeaza

HCL 74/09.07.2021 cu privire la alegerea unui presedinte de sedinta - vizualizeaza

COMUNA TAMASENI

str. Unirii, nr.157

Loc Tămășeni,

jud. Neamț

Cod postal 617465

www.comunatamaseni.ro

Newsletter